Aanpassen spelregels uurgesprek, MDO en overleg met sociaal domein

De spelregels van het uurgesprek, MDO en overleg met sociaal domein zijn per 15 september 2023 aangepast.

De spelregels staan hieronder op een rijtje:

Spelregels uurgesprek

 • Alle huisartspraktijken in regio Arnhem e.o. met patiënten wonend op een erkende achterstandspostcode hebben recht op de vergoeding, zie achterstandsgebieden AFA.
 • Per patiënt mag maximaal één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt, met een maximum van 30 per jaar. Op het moment van indienen van de declaratie, mag de datum van het gesprek niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • Maak een herkenbare code aan ICPC A69.02 (Integrale complexe zorg).
 • De huisarts of de Physician Assistant (PA) doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed.
 • De huisarts of PA mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (POH, Buurtteam).
 • De huisarts of PA mag zelf inschatten of het voor deze patiënt noodzakelijk is. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs achterstandsproblematiek te betreffen.
 • Het gebruik van het 4D-model, de gesprekskaart van Pharos of het spinnenweb van Positieve Gezondheid is aanbevolen.

Spelregels Multi disciplinair overleg

 • Het gesprek wordt voor maximaal één uur door AFA vergoed voor € 85.
 • Per patiënt mag maximaal 2 x per jaar gedeclareerd worden. Op het moment van indienen van de declaratie, mag de datum van het overleg niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • Maximaal 25 MDO’s per huisartspraktijk per jaar.
 • Doel: deelname aan MDO zodat de consulten het komende jaar korter/minder vaak zullen plaatsvinden.

Spelregels overleg met sociaal domein/ wijkgericht werken

 • De huisartspraktijk maakt voor de declaratie gebruik van het urendeclaratieformulier van AFA en vult alle onderdelen volledig in.
 • Overleg kan niet op andere wijze (bijv. bij de zorgverzekeraar) worden gedeclareerd.
 • Maximaal 20 uur per praktijk per jaar declareren. Op het moment van indienen van de declaratie, mag de datum van het overleg niet ouder zijn dan 12 maanden.

Huisartspraktijken die tegen of over het maximum zitten van het aantal uren/gesprekken/overleggen worden door AFA hiervan op de hoogte gesteld.

De teveel gedeclareerde uurgesprekken/MDO’s en overleggen in 2023 hoeven niet te worden terugbetaald.

Nieuws en Agenda
Sociaal domein