Nieuwsbericht december 2019

Aangepaste procedure vergoedingen AFA en nieuwe mogelijkheden AFA

De procedure vergoedingen AFA is aangepast en uitgebreid, zo zijn er nieuwe mogelijkheden voor vergoedingen bijgekomen. Hieronder staan deze mogelijkheden op een rijtje:

Uurgesprek 

AFA vergoedt een gesprek van een uur van een huisarts met een patiënt. Het doel van deze vergoeding is om in dit uur met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, bespreken en bijsturen die een rol spelen. Zie ook onze website: www.afa-arnhem.nl/uurgesprek Declareren kan via declaratieformulier uurgesprek AFA.

Bijdrage implementatie SMS-service 

Door sms-service vermindert de no-show. AFA kent eenmalige vergoeding (maximaal € 1.500 per praktijk) voor de investering personeels-/aanschafkosten sms-service toe.

Bijdrage verbouwingskosten 

Aanpassingen in de praktijk, gerelateerd aan achterstandsproblematiek, zoals aanbrengen van paniekknop of veiligheidsglas bij balie, kunnen eenmalig (maximaal € 1.500 per praktijk) vergoed worden.

SCIL-screening 

Vergoeding aanschaf van de SCIL; een screenende intelligentietest.

Aanschaf leerboeken 

AFA stelt leerboeken ter beschikking aan huisartspraktijken in achterstandswijken, bijvoorbeeld ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk’.

Aanpassen uurtarief 

Aanpassing van het uurtarief van de huisarts naar € 75 en toevoegen van het uurtarief van de praktijkmanager à € 60.

Alle aanvragen voor projecten, trainingen, bovenstaande bijdragen en/of vergoedingen kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief factuur.

Placemat Arnhems Fonds Achterstandswijken

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten, kunt u vinden in de nieuw ontwikkelde Placemat Arnhems Fonds Achterstandswijken, zie ook de bijlage.

De aangepaste procedure vergoedingen AFA kunt u vinden op de website: www.afa-arnhem.nl/uploads/pdf/Procedure%20vergoedingen%20AFA.pdf. De regeling voor trainingen en scholingen kunt u ook vinden op de website: www.afa-arnhem.nl/uploads/pdf/Regeling%20trainingen%20en%20scholingen%20AFA.pdf.

Gezondheidsboek 

Het gezondheidsboek ‘Wie helpt mij als ik ziek ben en wat kan ik zelf doen’ heeft een update gekregen. Het boek bevat begrijpelijke, laagdrempelige informatie over ziek zijn en zorg krijgen in Nederland. Het boek is te downloaden via onderstaande link: https://www.pharos.nl/kennisbank/gezondheidsboek-wie-helpt-mij-als-ik-ziek-ben-wat-kan-ik-zelfdoen/

Verbeteringen Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl zijn verbeteringen doorgevoerd. Daarbij is ook gekeken naar het toegankelijker maken van Thuisarts voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zo kan nu informatie via Whatsapp worden verstuurd. Dit idee was o.a. ook geopperd in een focusgroep met laaggeletterde oudere vrouwen van Marokkaanse afkomst. Op deze wijze kunnen ze de betreffende informatie het gemakkelijkst met hun kinderen delen die hen dan weer kunnen informeren. Lees hier het volledige bericht van de NHG: https://www.nhg.org/actueel/nieuws/verbeteringen-thuisartsnl. Het onderzoeksrapport van Pharos is opgevraagd. Mocht u interesse hebben, laat het ons dan even weten.

Training voor gebruik handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden 

Pharos en het Longfonds hebben een handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ gemaakt speciaal voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij het handboek hoort ook de training voor zorgprofessionals, genaamd ‘Zorg in eigen hand – coachende vaardigheden bij laaggeletterdheid met een chronische aandoening’. Deze training is gericht op het aangepast communiceren en het geven van goede begeleiding bij de zelfzorg. Duur: 2 dagdelen. Voor: huisartsen, praktijkondersteuners en (long)verpleegkundigen. In company. Mogelijk dat bij voldoende belangstelling een training in de regio wordt georganiseerd. Accreditatie: ja. Heeft u belangstelling voor een regionale training? Stuur dan een mail naar info@afa-arnhem.nl. Voor meer informatie klik op de volgende link: https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-handboekvoor-copd-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/.

Studiereis voor artsen naar Zuid Marokko in juni 2020 

Marianne Groen, oud-fondscoördinator van AOF Amsterdam, heeft een nieuwe studiereis naar Marokko georganiseerd. De informatie treft u aan in de bijlage. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden.

Aanvraag projecten/trainingen 

Het AFA-bestuur komt op donderdag 13 februari 2020 weer bijeen. Aanvragen die 31 januari 2020 bij ons binnen zijn worden dan beoordeeld. Voor de volledigheid hebben wij het aanvraagformulier vergoedingen AFA bijgevoegd.

Website AFA 

Meer informatie over de mogelijkheden van AFA is te vinden op de website www.afa-arnhem.nl.

Nieuws en Agenda
Nieuwsbericht december 2019