Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Hierdoor kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven. Inmiddels zijn er beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen zoals ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Huisartsenpraktijken, wijkteams, scholen en de jeugdhulp kunnen deze inzetten bij een vermoeden van psychische problemen.

Voor meer informatie: https://kenniscentrum-kjp.nl/beeldverhalen/.

Nieuws en Agenda