Conferentie Goede voorbeelden 2021

Ook dit jaar organiseren de Achterstandsfondsen de Goede voorbeelden conferentie voor huisartsen, praktijkmedewerkers en de betrokkenen van de achterstandsfondsen. Het thema dit jaar is de samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein. De conferentie is online en bestaat uit vier deel sessies. De eerste twee sessies staan gepland op 24 juni en 5 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur. De andere sessies staan na de zomer gepland, waarschijnlijk op 5 oktober en 25 november a.s. Meer informatie over de sessies vind je hieronder.

Programma donderdag 24 juni 2021

In een uur heb je de kans om je te laten informeren over vijf projecten. Doel van de sessie is het uitwisselen van resultaten en ervaringen bij de implementatie van deze goede voorbeelden. Een ervaringsdeskundige vertelt in het kort over de ins & outs van het project en er is tijd om vragen te stellen. Volg alle presentaties of sluit aan bij het project waarin jij geïnteresseerd bent. 

Dit is het programma: 

1. Faciliteren Home- en Basisteams (17.00 – 17.10 uur)

Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk heeft tot doel de samenwerking te bevorderen door middel van periodiek overleg aan de hand van inhoudelijke thema’s en casuïstiek onder leiding van een coördinator die zowel het sociaal als medisch domein in de wijk kent. Wat zijn de succesfactoren van dit project?  

2. Health Battle (17.15 – 17.25 uur) 

Dit project voor buurtbewoners met leefstijlproblematiek heeft tot doel hen duurzaam in beweging te krijgen door middel van het creëren van een groepsgevoel. Wat zorgt ervoor dat het opkomstpercentage in de doelgroep meer dan 90% is?  

3. Gezond en gelukkig Moerwijk (17.25 – 17.35 uur) 

Een ‘man-made-blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners die integraal werken aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Welke initiatieven zijn tot nu toe bereikt?   

4. (Corona) Uurconsult (17.40 – 17.50 uur) 

In het uurgesprek brengt de huisarts samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd. Samen bespreken zij welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart en welke ondersteuning noodzakelijk is. Sinds vorig jaar bestaat er het Corona uurgesprek, specifiek ingezet bij mogelijke COVID-19 patiënten. Hoe pas je het uurconsult in in de dagelijkse praktijk? 

 5. Multidisciplinair overleg (17.50- 18.00 uur) 

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid van problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. Wat is het effect van een MDO?  

Schrijf je in via deze aanmeldlink.

Programma maandag 5 juli 2021

Deze online bijeenkomst gaat over de Krachtige basiszorg en is voor huisartsen, zorgverzekeraars, betrokkenen van de Achterstandsfondsen en andere geïnteresseerden.

Krachtige basiszorg is een integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Krachtige basiszorg heeft aantoonbaar resultaat voor zowel bewoners als professional als op de betaalbaarheid van zorg.

Drie praktijken in verschillende steden die twee jaar geleden met Krachtige basiszorg zijn begonnen, delen op 5 juli hun ervaringen:

Meer werkplezier, tevreden patiënten, een andere praktijkorganisatie, samenwerking met het sociaal domein, ervaringen met meer tijd voor de patiënt.

Richard Starmans, huisarts en adviseur bij de Achterstandsfondsen, vertelt over de resultaten van het Nivel onderzoek naar de implementatie van Krachtige basiszorg en de stappen die tot nu toe zijn gezet. Maar ook; hoe kunnen huisartsenpraktijken nu verder?

Je kunt je aanmelden via deze link.

Programma 25 november 2021 en 18 januari 2022

De onderstaande goede voorbeelden worden op dit moment ingepland op de twee data na de zomer. Op het programma staan:

  • Sociaal Plein; welzijn en hulpverlening in huisartsenpraktijk Damzicht
  • Sleutelpersonen in de huisartspraktijk
  • Terecht Limburg; huisartsen ondersteunen kwetsbare groepen zoals illegalen, daklozen, ex-gedetineerden
  • Victor; case-manager voor complexe patiënten
  • Mentale gezondheid bij migranten
  • Sociaal vitaal voor zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen
  • Valpreventie
  • Psychosociaal risicomanagement door POH-GGZ ‘Welzijn’
  • Natuurlijk stress; interventie voor mensen met een lage SES.
Nieuws en Agenda