Dullertsstichting

De drie oude Arnhemse Stichtingen helpen waar hulp nodig is in de regio.

De DullertsstichtingStichting Nicolai Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, tezamen de drie oude Arnhemse Stichtingen genoemd, helpen inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Voor sommige mensen kan een onvoorziene uitgave grote gevolgen hebben. Het geld voor primaire levensbehoeften is er gewoon niet. Zij kunnen daardoor in een sociaal isolement terecht komen. Particulieren met een krap budget, die buiten hun schuld in deze situatie verkeren, kunnen bij de stichting aankloppen. Met een gift hopen wij die mensen een steuntje in de rug te bieden om daarmee hun sociale en maatschappelijke mogelijkheden te vergroten. Aanvragen met een medische indicatie worden beoordeeld door medisch adviseurs binnen de besturen. Dit zijn (oud) huisartsen en/of specialisten uit de regio. Deze adviseurs toetsen de medische inhoud telefonisch bij de eigen huisarts, in een enkel geval bij de behandelend specialist of andere hulpverlener.
De aanvragen worden geïnventariseerd door medewerkers van ons bureau met veel ervaring op het gebied van welzijnswerk. Vaak worden er huisbezoeken gedaan om goed zicht te krijgen op de situatie. Het bestuur (onbetaalde functie) bespreekt iedere aanvraag. Dit is altijd maatwerk.

Omdat de stichtingen relatief onbekend zijn bij de huisartsen informeren wij u graag hoe, wanneer en onder welke voorwaarden uw patiënten of een hulpverlener namens hen een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning door genoemde stichtingen:
– de aanvragen kunnen digitaal ingediend worden via de websites van de stichtingen
– tijdens kantooruren is het bureau laagdrempelig bereikbaar voor vragen: 026-4425192
– ons werkgebied: gemeenten Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en de voormalige gemeente Huissen
– financiële hulp is, voor zover van toepassing, afgewezen door de volgende voorzieningen: Bijzondere Bijstand, afdeling schuldhulpverlening van de gemeente, WMO en zorgverzekering.

Naast het ondersteunen van particulieren met een gift steunen de stichtingen veel initiatieven en diverse organisaties op het gebied van welzijn en sociaal maatschappelijk werk. Regelmatig wordt daarbij samengewerkt met gemeenten om grotere innovatieve projecten van de grond te krijgen.

Nieuws en Agenda