HAweb

Onderzoek zorg voor ongedocumenteerden en statushouders in coronatijden

Recentelijk heeft de Universiteit voor Humanistiek (UvH) het onderzoeksrapport Onder de Radar, zorg voor ongedocumenteerden en statushouders in coronatijden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de toegang tot basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde migranten en statushouders tekort schiet en dat het voor hen lastiger is de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Hieronder de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport: https://www.zorgethiek.nu/structurele-aandacht-nodig-voor-ongedocumenteerde-migranten-en-statushouders/.   

Later dit jaar publiceert de UvH een ethisch wegingskader voor zorgzaam beleid rondom groepen in kwetsbare posities.
Dit sluit aan op de behoefte bij de Achterstandsfondsen aan een fundamentelere onderbouwing van hun activiteiten. Landelijk geven de Achterstandsfondsen input op het onderzoek. Het wegingskader verschijnt medio juli.

Regelingen zorg voor Oekraïense vluchtelingen

Hierbij een update over de zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne.

Oekraïners die door het COA worden opgevangen vallen onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Voor hen kan een tolk worden ingeschakeld via telefoonnummer 0208202892, Regeling Medische zorg Asielzoekers: http://rmasielzoekers.nl/

Voor Oekraïners die buiten COA worden opgevangen geldt de CAK regeling voor onverzekerden: https://www.hetcak.nl/zakelijk/nieuws/2022/vergoeding-van-zorg-aan-onverzekerde-oekraiense-vl

Deze regeling betekent extra administratie. Bovendien wordt de inzet van tolken niet vergoedt. We maken een overzicht van regio’s waar de tolkeninzet via het achterstandsfonds wordt vergoed.

Folders met informatie kunnen behulpzaam zijn. Op de site van de zorgverzekeringslijn is informatie te vinden over de regeling voor zorg aan mensen uit de Oekraïne. Zowel voor Oekraïners (in het Oekraïens) als voor Nederlandse zorgverleners: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/

Met de Johannes Wier Stichting trekken we samen op om tot een goede regeling te komen. De keuze van VWS om tolken niet te vergoeden vinden we onbegrijpelijk. Tolken zijn randvoorwaarde voor goede zorg.

Nieuws en Agenda