Herziening 2019-2021 opslagwijken huisartsenzorg

Afgelopen periode bent u geïnformeerd over de problemen die de LHV bij de NZa heeft aangekaart binnen de postcode systematiek, wat leidde tot een onderbesteding van het bedrag dat d.m.v. achterstandspostcodes door huisartsenpraktijken werd gedeclareerd.

De NZa heeft eind december 2022 een positief besluit genomen over het uitbetalen van de misgelopen opslag op het inschrijftarief aan huisartspraktijken. Deze worden met terugwerkende kracht uitbetaald. Hiervoor is een aparte beleidsregel opgesteld.

Meer informatie vindt u hier: Eenmalige declaratie gemiste achterstandswijkvergoedingen – LHV.

Hierbij de links naar de definitieve en gepubliceerde beleidsregel en tariefbeschikking van de incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg. Er kan vanaf 1 juli 2023 – 31 december 2023 door huisartsenpraktijken gedeclareerd worden.

Nieuws en Agenda