Kosteloze trainingen en e-learnings in samenwerking met Onze Huisartsen

Het Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken heeft in samenwerking met Onze Huisartsen een mooi aanbod van gratis trainingen en e-learnings de aankomende periode.

Training: Omgaan met weerstand bij patiënten
• Maandag 12 december 2022
• Voor doktersassistenten
• Online aanmelding
• Wanneer de training vol is, meld je je via de aanmeldlink aan en kom je op een wachtlijst.

Training: Werken met Positieve Gezondheid & Gesprekken voeren (verdieping)
Als vervolg op de Introductie Positieve Gezondheid (basis) organiseert Onze Huisartsen een training Werken met Positieve Gezondheid & Gesprekken voeren. In deze training leert u de essentie van het werken met Positieve Gezondheid en vertaalt deze in persoonsgerichte gesprekken. Hierin leert u uw patiënten met een brede blik naar binnen te kijken. Op deze manier kunnen zij hun wensen vertalen in stappen die zij zelf zetten.

Enkele leerdoelen van deze training zijn o.a.:
– het kunnen inschatten op welk moment en hoe het gesprek vanuit Positieve Gezondheid het beste past voor de ander
– voor uzelf een passende werkwijze toepassen om mensen te laten ontdekken welke haalbare stappen ze kunnen zetten om hun Positieve Gezondheid te behouden of versterken
– vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid samenwerken met partners binnen en buiten de organisatie.

• Dag 1: 21 december 2022
• Dag 2: 9 januari 2023
• Dag 3: 1 februari 2023
• Dag 4: 1 maart 2023
• Voor POH en huisartsen
• Online aanmelding.

Training: Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk
In de gezondheidszorg is men opgeleid met het medisch model. In het medische model doet de hulpverlener het onderzoek, stelt de diagnose en bepaalt de handeling. Deze aanpak werkt echter niet altijd en zorgverleners zien patiënten soms (te) vaak terugkeren in de spreekkamer. Hierdoor komt er steeds meer belangstelling voor het oplossingsgericht werken in de eerstelijn. In deze training leert u aan te sluiten bij het doel van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. De focus ligt dus op de gewenste toekomst. Het betreft een driedaagse training en bestaat uit een combinatie van theorie, oefenen in kleine groepjes en voorbeelden uit de praktijk.

• Dag 1: 12 januari 2023
• Dag 2: 16 februari 2023
• Dag 3: 14 maart 2023
• Voor POH, POH GGZ en huisartsen
• Online aanmelding.

Training: Triage en Engels
• 1 februari 2023 (Online)
• 15 februari 2023
• Voor doktersassistenten
• Online aanmelding.

Workshop: Positieve Gezondheid
• Donderdag 2 februari 2023
• Voor doktersassistenten
• Online aanmelding.

Bijeenkomst: In gesprek over stoppen met roken
• Maandag 6 maart 2023
• Voor praktijkondersteuners
• Online aanmelding.

Cursus: Afwijkend gedrag van de patiënt. Erkennen of negeren?
• Donderdag 22 juni 2023
• Voor doktersassistenten en triagisten
• Online aanmelding.

E-learnings
• E-learning Overgewicht en Obesitas
• E-learning Stoppen met roken voor professionals (basis)
• E-learning Stoppen met roken voor professionals (verdiepend)
 E-learning Wat is werken met Positieve Gezondheid precies?
• E-learning PLEK voor EPA.

Zit de training al vol? Meld je dan aan voor de wachtlijst via dezelfde link.

Nieuws en Agenda