Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP)

In opdracht van de partijen, betrokken bij het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, heeft Nivel evaluatieonderzoek gedaan naar 7 ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ (MTVDP) projecten.

Aangegeven wordt dat de geleerde lessen uit deze evaluatie worden meegenomen in een vervolgtraject om 10-15 MTVDP-projecten uit te rollen in het land.  

Eén van de onderzochte projecten is Krachtige basiszorg. 

Hoopgevend is het advies van Nivel om: ‘prioriteit te geven aan praktijken die gevestigd zijn in wijken/regio’s met complexe (gezondheids)problematiek omdat daarbij met MTVDP de grootste winst te behalen valt.’ 

Voor geïnteresseerden in het rapport hierbij de link: Lessen om ‘Meer tijd voor de Patiënt’ in de huisartsenzorg verder uit te rollen | Nivel.

Nieuws en Agenda