Nieuwsbericht januari 2020

In deze 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar benadrukken wij graag de mogelijkheden van Arnhems Fonds Achterstandswijken. Hieronder zetten wij derhalve nogmaals e.e.a. voor u op een rijtje.

Aangepaste procedure vergoedingen AFA en nieuwe mogelijkheden AFA

De procedure vergoedingen AFA is aangepast en uitgebreid, zo zijn er nieuwe mogelijkheden voor vergoedingen bijgekomen. Hieronder staan deze mogelijkheden op een rijtje:

Uurgesprek 

AFA vergoedt een gesprek van een uur van een huisarts met een patiënt. Het doel van deze vergoeding is om in dit uur met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren, bespreken en bijsturen die een rol spelen. Zie ook onze website www.afa-arnhem.nl/uurgesprek. Declareren kan via declaratieformulier uurgesprek AFA.

Bijdrage implementatie SMS-service 

Door sms-service vermindert de no-show. AFA kent eenmalige vergoeding (maximaal € 1.500 per praktijk) voor de investering personeels-/aanschafkosten sms-service toe.

Bijdrage verbouwingskosten 

Aanpassingen in de praktijk, gerelateerd aan achterstandsproblematiek, zoals aanbrengen van paniekknop of veiligheidsglas bij balie, kunnen eenmalig (maximaal € 1.500 per praktijk) vergoed worden.

SCIL-screening 

Vergoeding aanschaf van de SCIL; een screenende intelligentietest.

Aanschaf leerboeken 

AFA stelt leerboeken ter beschikking aan huisartspraktijken in achterstandswijken, bijvoorbeeld ‘Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren in de huisartsenpraktijk’.

Aanpassen uurtarief 

Aanpassing van het uurtarief van de huisarts naar € 75 en toevoegen van het uurtarief van de praktijkmanager à € 60. 

Alle aanvragen voor projecten, trainingen, bovenstaande bijdragen en/of vergoedingen kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief factuur.

Placemat Arnhems Fonds Achterstandswijken

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten, kunt u vinden in de nieuw ontwikkelde Placemat Arnhems Fonds Achterstandswijken, zie ook de bijlage.

De aangepaste procedure vergoedingen AFA kunt u hier vinden. De regeling voor trainingen en scholingen kunt u als PDF downloaden.

Praktijkbezoeken door AFA

Om het bovenstaande voor u duidelijk en inzichtelijk te maken, komen wij graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek. In de maanden februari en maart hebben wij hiervoor diverse data beschikbaar. Het gesprek neemt ongeveer een half uur van uw tijd in beslag. Mocht u hiervoor een afspraak willen maken, laat dit dan via e-mail aan ons weten. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen om de afspraak in te plannen.

Symposium signaleren mensenhandel

De Johannes Wier Stichting (voor gezondheidszorg en mensenrechten) organiseert op 28 februari a.s. een symposium over het herkennen, signaleren en hoe te handelen bij mensenhandel. Voor de bijeenkomst is accreditatie aangevraagd. In de bijlage treft u meer informatie hierover aan.

Aanvraag projecten/trainingen

Het AFA-bestuur komt op donderdag 13 februari 2020 weer bijeen. Aanvragen die uiterlijk 31 januari 2020 bij ons binnen zijn worden dan beoordeeld. Voor de volledigheid hebben wij het aanvraagformulier vergoedingen AFA bijgevoegd.

Website AFA

Meer informatie over de mogelijkheden van AFA is te vinden op www.afa-arnhem.nl.  

Nieuws en Agenda