Nieuwsbericht maart 2020

Vernieuwde website AFA

Graag laten wij u weten dat AFA een vernieuwde website heeft. Wij hopen dat de website een goed en snel beeld geeft van de mogelijkheden van AFA. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard graag.

Neem een kijkje via: www.afa-arnhem.nl.

Onderzoek lage gezondheidsvaardigheden Nederlandse bevolking

Nivel heeft recentelijk onderzoek gedaan naar gezondheidsvaardigheden van de Nederlandse bevolking. Uit de cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat drie op de tien Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden heeft. In de bijlage vindt u de Factsheet gezondheidsvaardigheden 2019 en de link naar het nieuwsbericht:

www.nivel.nl/nl/nieuws/drie-op-de-tien-nederlanders-heeft-lagegezondheidsvaardigheden.

Het onderzoek is uitgevoerd d.m.v. vragenlijsten. Het blijft dan ook altijd lastig om een goede benadering van de aantallen te hebben.

Scholing “Conflicthantering, Interculturele communicatie”

Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. 1 op de 6 consulten wordt door artsen als lastig ervaren. Vaak gaat het dan om moeizame interactie tussen arts en patiënt. Denk aan eisende patiënten, patiënten met onbegrepen klachten en patiënten van een andere etnische achtergrond. Dit soort consulten hebben een negatieve invloed op de werkbeleving en de arts – patiënt relatie.

Met veel passie en plezier verzorgt de heer Rubik Nazarian praktische trainingen in het onderwijs en in de zorg. Hij is van beroep trainer en de initiator van het landelijk platform DAI Artsen. Langs deze weg wil hij graag de praktische scholing “Conflicthantering, Interculturele Communicatie” onder de aandacht brengen. DAI Artsen en Bettery Institute werken nauw samen op het gebied van scholing & opleidingen ten behoeve van huisartsen, paramedici en andere zorgverleners. De beweging van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) markeert de transitie naar een duurzame organisatie van zorg en welzijn. Geaccrediteerd scholingsaanbod: “Conflicthantering, Interculturele Communicatie”. Conflicthantering, Interculturele Communicatie” wordt zowel In-company als open-inschrijving aangeboden.

Deze scholing wordt door AFA vergoed.

Lees ook: Cultuurverschillen belangrijke communicatiebarrière bij huisarts.

Praktijkbezoeken door AFA

Regelmatig bezoeken wij praktijken om de werkwijze en mogelijkheden van AFA in een persoonlijk gesprek duidelijk en inzichtelijk te maken. Mocht u hier ook prijs op stellen, dan hebben wij in de maanden maart en april nog diverse data hiervoor beschikbaar. Het gesprek neemt ongeveer een
half uur van uw tijd in beslag. Indien u hiervoor een afspraak wilt maken, laat dit dan via e-mail aan ons weten. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen om de afspraak in te plannen.

Aanvraag projecten/trainingen

Het AFA-bestuur komt op donderdag 14 mei 2020 weer bijeen. Aanvragen die uiterlijk 1 mei 2020 bij ons binnen zijn worden dan beoordeeld. Voor de volledigheid hebben wij het aanvraagformulier vergoedingen AFA bijgevoegd.

Nieuws en Agenda