Nieuwsbericht: SCIL-screening

De SCIL (Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking) is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB correct voorspelt. Met deze screener kan er getest worden of een patiënt een LVB heeft en behoefte kan hebben aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld via het wijkteam. AFA vergoedt de aanschaf van de SCIL en het implementeren van de screeningslijst in de huisartspraktijk.

Aanvragen voor deze vergoeding 

Aanvragen voor de SCIL-screening kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief factuur. Ingevuld aanvraagformulier, inclusief factuur, graag versturen naar info@afa-arnhem.nl.

Meer informatie: zie website SCIL Screener.

Nieuws en Agenda