Nieuwsbericht: Toegankelijkheid, MDO en Sociaal Domein

TOEGANKELIJKHEID

Toegankelijke huisartsenzorg is essentieel voor de grote groep patiënten die moeite heeft om informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse omgang met ziekte en gezondheid.

Om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is het goed om na te gaan hoe gemakkelijk patiënten de weg kunnen vinden binnen een huisartspraktijk, of zij gezondheidsinformatie op begrijpelijke wijze krijgen aangereikt en of zij optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn soms kleine aanpassingen in de huisartspraktijk nodig om de fysieke toegankelijkheid voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen te verbeteren.  

Doel
De toegankelijkheid van de praktijk verbeteren m.b.t. de groep van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en m.b.t. de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor worden patiënten geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid. Tevens blijft het voor de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen langer en makkelijker mogelijk om zelfstandig naar de huisarts te gaan.

Aanvragen toegankelijkheid
Aanvragen met betrekking tot toegankelijkheid kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief offerte/ factuur.

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur, graag versturen naar info@afa-arnhem.nl.

MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid aan problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. AFA vergoedt daarom een bedrag voor de huisarts of de POH in de achterstandswijk voor de extra werktijd die gepaard gaat met het bijwonen van een MDO.

Doel
Het doel van deze vergoeding is het verminderen van de werkdruk van de huisartsen en de medewerkers en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.

Werkwijze en declareren MDO
De werkwijze is heel eenvoudig. Vul (direct) na afloop van het MDO het digitale declaratieformulier MDO AFA in.

Na ontvangst van het formulier keert het AFA het betreffende uurtarief per MDO uit.

OVERLEG MET SOCIAAL DOMEIN / WIJKGERICHT WERKEN

Het aandeel tijd dat huisartspraktijken met patiënten met achterstandsproblematiek investeren in overleggen met sociale wijkteams, schuldhulpverleners, jeugdzorg enz. groeit bestendig. Gezien de complexiteit van patiënten en veel voorkomende multi-problematiek in achterstandswijken is een gestructureerde samenwerking met het sociaal domein voor deze groep huisartsen extra belangrijk. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Dit betreft dus niet de reguliere patiënt gebonden overleggen. AFA biedt vacatiegeld aan huisartsen, POH ‘ers en praktijkmanagers die deelnemen aan overleggen of bijeenkomsten met als doel de wijkzorg samenwerking in de wijk te verbeteren.

AFA biedt huisartsen, POH ‘ers en praktijkmanagers in achterstandswijken de gelegenheid de uren, die direct besteed worden aan dit overleg, te declareren per uur.

Doel
Opbouw van een zorg- en welzijnnetwerk rondom de huisartspraktijk in de wijk. Afstemming en samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociaal domein verbeteren. Patiënten doelgerichter kunnen doorverwijzen naar welzijn.

Declareren overleg met sociaal domein / wijkgericht werken
Declareren van het overleg met sociaal domein / wijkgericht werken gaat via het invullen van het declaratieformulier overleg sociaal domein

Nieuws en Agenda