Nieuwsbericht: uurgesprek – meer tijd voor de patiënt

Soms is er meer tijd nodig om de achtergrond van klachten van personen beter te begrijpen. Dit zou de huisarts meer mogelijkheden geven om de oorzaak van de klachten te achterhalen en zo een betere oplossing te bieden. Het AFA biedt huisartsen in achterstandswijken de mogelijkheid om een uur te wijden aan één patiënt.

Een consult met een achterstandspatiënt kan mogelijk meer tijd kosten, bijvoorbeeld omdat deze patiënt nu uitsluitend alleen naar het spreekuur mag komen. De tolkentelefoon kan worden ingezet, ondersteunend materiaal kan worden gebruikt (bijvoorbeeld van Pharos, Positieve Gezondheid of 4D-model) en andere betrokkenen kunnen (eventueel op afstand) deelnemen.

Doel

Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren te identificeren en te bespreken die een rol spelen bij de klachten. Het uur kan deels ook gebruikt worden om de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt te verzorgen. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder consulten in de toekomst.

Werkwijze declareren uurgesprek

De werkwijze is heel eenvoudig. Vul (direct) na afloop van het consult het digitale declaratieformulier uurgesprek AFA. Na ontvangst van het formulier keert het AFA € 75 per gesprek uit.
Voor meer informatie: https://afa-arnhem.nl/uurgesprek.html.

Nieuws en Agenda
Uurgesprek