Nieuwsberichten HAweb

Informatie video’s in eigen taal door zes artsen

Zes artsen willen met informatievideo’s in zes verschillende talen de vaccinatiebereidheid vergroten:

Dari/Farsi: Nasirah A.: youtube.com/watch?v=TZ1L4jafXvw&t=4s
Arabisch: Mahdi Salih: youtube.com/watch?v=Hi_OS_d1odc&t=2s
Chinees (Kantonees): Man Wai Chan: youtube.com/watch?v=jbHkFsuA8Vk&t=4s
Turks: Melek Roussian: youtube.com/watch?v=XuT7D22Bbec&t=3s
Urdu: Mohammad Aleem Yaqub: youtube.com/watch?v=7ahBxB_V15c&t=5s
Koerdisch: Langesa Saleh: youtube.com/watch?v=fiBg-3632wQ&t=3s

Belang van vaccineren – Farsi – YouTube

Meer informatie: zie: https://www.gezondheidskloof.nl. Zie: https://www.pharos.nl/coronavirusMusic: https://www.bensound.com

Toolkit met materiaal voor specifieke doelgroepen

Om iedereen in Nederland te helpen met het maken van een keuze over vaccineren tegen corona voert de Rijksoverheid een voorlichtingscampagne op radio, televisie en online. Sommige Nederlanders hebben andere middelen of kanalen nodig om geïnformeerd te raken. Denk hierbij aan anderstaligen, mensen met laaggeletterdheid of mensen met een migratieachtergrond. 

Kant-en-klare communicatiemiddelen

Download de verschillende communicatiemiddelen voor gebruik in jouw communicatie. De toolkit wordt aangevuld op basis van signalen uit de maatschappij. In overleg en in samenwerking met o.a. gemeenten, GGD-en, Veiligheidsregio’s en lokale partners maken en verspreiden we het informatiemateriaal.

De overheid heeft de toolkit voor specifieke doelgroepen vernieuwd en uitgebreid met:

· flyer over het Janssen vaccin in 13 talen
· flyer voor ongedocumenteerden in 9 talen
· flyer voor dak- en thuislozen in 5 talen
· algemene flyer over vaccineren in 10 talen

Klik op deze link voor de toolkit van VWS met informatiemateriaal voor anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden om ze te informeren over vaccineren.

Planning voorlichtingsbijeenkomsten

Hierbij de planning van de VWS voorlichtingsbijeenkomsten: Overzicht vaccinatie voorlichting 4 juli. Deze worden verzorgd door Inclusia.

Wil je iemand verwijzen naar een voorlichtingsbijeenkomst, stuur dan even een mail naar Souad Achour (s.achour@inclusia.nl) met de volgende info:

· Naam en emailadres van de deelnemer
· Datum welke groep en voorlichter

Souad stuurt dan een link naar de deelnemer die op het betreffende moment kan inloggen om de bijeenkomst bij te wonen.

Het is belangrijk om de deelnemer aan te melden voor de live bijeenkomsten om te voorkomen dat bijvoorbeeld een mannelijke deelnemer naar een bijeenkomst specifiek voor vrouwen komt.

Vertel vooral verder dat er bijeenkomsten over vaccineren voor diverse gemeenschappen worden georganiseerd en meldt de mensen aan bij Souad.

Nieuws en Agenda