Nieuwsberichten HAweb

Vaccinatie eenvoudig uitgelegd in diverse talen

Door VWS zijn ontwikkeld in eenvoudige taalgebruik:
Een praatplaat over vaccineren (Nederlandse versie zie hier). Deze is in diverse talen met aanvullende informatie over Corona te vinden op:
government.nl/documents/publications/2021/02/10/..
En uitgebreidere informatie:
government.nl/documents/leaflets/2021/01/19/gett..

Het gaat om vertalingen naar Engels, Arabisch, Bulgaars, Frans, Duits, Pools, Roemeens, Spaans, Surinaams, Turks en Somalisch.

Vaccination information sheet in simple language (translations) | Publication | Government.nl
This information sheet is intended to be used as a tool for talking about the coronavirus vaccine with people with an intellectual disability or early stage dementia, for example.

These sheets are available in English, Arabic, French, German, Polish and Turkish.

A family member or caregiver can use the pictures to explain why the vaccine is important and what to expect. There is extra information on the back of the sheet to help them with this.

Animaties en beeldverhalen ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen

Via onderstaande link zijn beeldverhalen en animaties over ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en (binnenkort) trauma te vinden in vier talen: Nederlands, Arabisch, Pools en Tigrinya. Zo kunnen laaggeletterde ouders en jongeren de beeldverhalen ook beluisteren.
kenniscentrum-kjp.nl/beeldverhalen/#ADHD.

Gezondheidskloof door Corona

Twee krantenartikelen over gezondheidsverschillen tussen rijk en arm versterkt door Corona.

Covid fataler voor arm dan rijk

De Volkskrant

Nieuws en Agenda