Onderzoek naar ervaren zorg van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Hoe kunt u bewoners met complexe problematiek en beperkte gezondheidsvaardigheden in de wijk beter en sneller op weg helpen? Hoe kunt u zorgen dat zij in het medische en sociale domein de juiste zorg en ondersteuning krijgen?

Vilans onderzocht in de wijk Nieuwland in Schiedam welke knelpunten deze patiënten ervaren. Uit het onderzoek kwamen verbeterpunten naar voren die voor patiënten belangrijk zijn en die beïnvloeden hoe zij de kwaliteit van zorg en ondersteuning ervaren. De uitkomsten zijn besproken met de betrokken professionals en daarbij is gekeken naar mogelijke oplossingen. De publicatie ‘Door de ogen van de patiënt’ laat verbeterpunten en praktische tips zien. Het Fonds Achterstandswijken Delft Schieland Westland heeft dit onderzoek financieel ondersteund. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van het fonds: Onderzoek naar ervaren zorg van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en complexe problematiek in Schiedam (zel.nl).

Nieuws en Agenda