Ontwikkeling bordspel Positieve Gezondheid

Ontwikkeling nieuw interactief bordspel Positieve Gezondheid.
Een laagdrempelig bordspel (communicatietool), die mensen de kans geeft om meer inzicht te krijgen in hun Positieve Gezondheid en daadwerkelijk actie te ondernemen op die vlakken die zij het meest belangrijk vinden. Het spel kent drie subdoelen:
• Kennis maken met en bespreekbaar maken van Positieve Gezondheid;
• Inzicht krijgen in (eigen) Positieve Gezondheid;
• Positieve Gezondheid actief in je eigen leven inzetten.

Doelgroep
Het spel is gericht op ‘kwetsbare’ mensen zoals ouderen, jongeren, mensen in armoede, andere culturen, mensen met een chronische aandoening en hun omgeving: naasten/mantelzorgers, vrijwilligers en (taal)maatjes.

Testfase met cliënten, POH en huisartsen
Het spel wordt ontwikkeld met cliënten en zorgverleners. Tijdens de testfase krijgen zij een belangrijke rol in de testfase, qua inhoud, vormgeving en speltechniek en de toepassingen van het spel bij cliënten en in de huisartsenpraktijk. Dit kan individueel en/of in groepsverband.

Planning testfase:
Oktober 2021: pretestfase: testen speltechniek
Oktober – november 2021: ontwikkelfase: ontwikkelen opdrachtkaarten
November t/m februari 2022: testfase van het bordspel
Maart – april 2022: eindfase met laatste testgroepen
September 2022: lancering bordspel

Oproep: deelname POH en Huisartsen tijdens de testfase
Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) heeft subsidie gegeven voor de ontwikkeling van dit bordspel.
Zorgbelang Inclusief is op zoek naar POH’s en huisartsen die een bijdrage willen leveren aan de testfase. Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar vanuit AFA (€ 50 voor POH en € 75 voor HA). Wilt u een bijdrage leveren aan de testfase? Stuur een mail aan ellenspanjers@zorgbelanginclusief.nl of bel voor meer informatie op nummer 06-51718783.

Samenwerkingspartners
De ontwikkeling van het spel is een gezamenlijk project van Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Brabant/Zeeland, Burgerkracht Limburg, het Institute for Positive Health, Stichting De Bagagedrager en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Het spel wordt ontwikkeld in samenwerking met Identity Games.

Mede mogelijk gemaakt door:
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Arnhems Fonds Achterstandswijken, Dr. C.J. Vaillantfonds, Dr. Wittenbergstichting, Oranjefonds, Stichting Voorzorg Utrecht en Het R.C. Maagdenhuis.

Nieuws en Agenda