Oproep: Motiverend aan de slag met benzoreductie 2.0

Doet u mee met ons project om chronisch gebruik van benzodiazepinen te verminderen?

Slaapproblemen geven nog te vaak aanleiding tot chronisch benzodiazepinegebruik. Dit is in tegenspraak met de NHG-standaard M23 ‘Slaapstoornissen en slaapmiddelen’. De gemiddelde normpraktijk heeft 35 tot 65 chronisch gebruikers van benzodiazepinen. Als u, net als wij, dit wil verminderen, nodigen wij uw praktijk uit om mee te doen. In onze aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor de POH (Somatiek of GGZ).

Wat gaan we doen? Patiënten selecteren die chronisch benzo’s gebruiken, hen aanschrijven en uitnodigen op de praktijk. Samen met de patiënt motivatie ontwikkelen om het gebruik te minderen of te stoppen. Deelnemende POH’s krijgen een training motiverende gespreksvoering toegespitst op benzodiazepinen én inclusief medische informatie over deze categorie medicijnen. Deelnemende POH’s worden betrokken bij de ontwikkeling van een werkboekje voor hun patiënten. POH’s delen hun ervaringen onderling (intervisie) en met een onderzoeker zodat de ‘lessons learned’ breed kunnen worden gedeeld.

Volledig vergoeding vanuit AFA
Via het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) zijn voor dit project vacatiegelden beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent concreet dat alle uren die aan dit project worden besteed, volledig worden vergoed door AFA.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut IVO, dat eerder succesvol een vergelijkbaar project uitvoerde, in samenwerking met verslavingspreventie van Tactus en Iriszorg. AFA financiert dit project.

Tijdsinvestering in het kort

 1. Startgesprek met POH (en eventueel de huisarts) met projectleider van het IVO.
 2. Motiverende gespreksvoering: 1 dag opfrissen en verdiepen + medische informatie benzo’s
 3. Stopbrief sturen aan 20 geselecteerde patiënten (conform NHG M23). Fasering mogelijk.
 4. Bijhouden stopbrieven & respons
 5. Motiverende gesprekken met patiënten (vergoed door VW)
 6. Intervisie motiverende gespreksvoering ‘afbouwen medicatie’ (benzo’s en meer).
 7. Interview met onderzoekers ‘lessons learned’

Wat levert het op?

 • Een vermindering van het aantal mensen dat chronisch benzo’s gebruikt.
 • Een POH die kennis van motiverende gespreksvoering heeft opgefrist en verdiept
 • Versterking van de positie van de POH binnen de praktijk: coördineren en uitvoeren project
 • Aandacht voor benzoreductie: zowel in voorschrijfgedrag als in terugdringen van gebruik bij chronische gebruikers
 • Aandacht voor terugdringen van chronisch medicijngebruik in het algemeen (spin-off naar andere middelen, zoals antidepressiva en op opiaten gebaseerde pijnstillers).

Geïnteresseerd?

Wilt u inhoudelijk meer weten, neem dan contact op met Jet Driessen, Consulent GGZ van Onze Huisartsen, jdriessen@onzehuisartsen.nl, tel.nr.: 06 – 50191386.

Voor aanmelding of andere vragen kunt contact opnemen met Annelies Diependaal van Zeeland, info@afa-arnhem.nl, tel.nr.: 06 – 13614635 of met onderzoeksinstituut IVO, Cas Barendregt, barendregt@ivo.nl, tel.nr.: 06 – 42215398.

LET OP: de deadline voor aanmelding is 8 maart 2022!

Meer info:
Voor abonnees TPO zie: https://mijn.bsl.nl/benzo-s-minderen-met-praktijkondersteuning/15482354
Voor abonnees van H&W: https://www.henw.org/artikelen/zonmw-steunt-onderzoek-dat-ertoe-doet (p.19)

Nieuws en Agenda