Positieve Gezondheid / persoonsgericht werken

Positieve gezondheid/persoonsgericht werken is een manier om samen met de patiënt breder naar diens gezondheid te kijken. Een ander gesprek en meer tijd zijn ingrediënten die nodig zijn om hiermee aan de slag te gaan. Onze Huisartsen heeft, in samenwerking met AFA, een werkwijze speciaal voor huisartsen ontwikkelt. 

Hoe kan de huisarts persoonsgericht werken toepassen in de spreekkamer?  
Het accent ligt niet op ziekte maar op de mens zelf, zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenis geeft. De werkwijze maakt de zorg persoonsgerichter en het versterkt de zelfregie van de persoon. Een korte eenmalige scholing leert u hoe u het direct kunt toepassen in de praktijk.

Bij AFA kunt u voor het gesprek met de patiënt een uurgesprek declareren naast de declaratie van het gewone consult. Om u te helpen is deze werkwijze uitgewerkt voor twee patiëntencategorieën, de veelbezoeker van de praktijk en de patiënt met overgewicht of obesitas. Marieke Hoefman, huisarts, vertelt in deze video meer over de inhoud van de nieuwe werkwijze en hoe u kunt deelnemen.

Hoe deelnemen?
Om deel te kunnen nemen bieden AFA en Onze Huisartsen een kosteloze snelcursus ‘Toepassen positieve gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk’ aan. Deelname is mogelijk voor u als huisarts werkend in een achterstandsgebied.

Data snelcurussen
De snelcursus ‘Toepassen positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk’ voor huisartsen staat gepland op 2 verschillende dagen:

– donderdag 4 november 18.00 tot 21.00 uur (vanaf 17.30 uur inloop met maaltijd)
– dinsdag 23 november 15.00 tot 18.00 uur.

Inschrijven voor de informatiebijeenkomst en/of cursus is al mogelijk via Onze Huisartsen Academie.

Nieuws en Agenda