Resultaten project ‘Motiverend aan de slag met benzoreductie’

Afgelopen jaar (jan. – okt. 2022) heeft het onderzoeksinstituut IVO in opdracht en afstemming met AFA een project uitgevoerd om huisartspraktijken in achterstandswijken in de regio Arnhem te ondersteunen om hun patiënten, die chronisch benzodiazepinen (benzo’s) gebruiken, te helpen dit gebruik te minderen of hiermee te stoppen.

Doelstelling
Het doel van het project was om chronisch benzogebruik onder patiënten van huisartspraktijken in achterstandswijken in de regio Arnhem terug te dringen. Daarnaast is er toegewerkt naar een handreiking waarmee ook andere huisartspraktijken aan de slag kunnen.

Opzet
Aan dit project namen de praktijkondersteuners (POH-GGZ) van een achttal huisartspraktijken in deze regio deel. Zij voerden een gecombineerde interventie uit waarbij IVO hen projectmatig ondersteunden. Deze interventie bestond uit het verzenden van een zogenoemde stopbrief, het werken volgens de principes van motiverende gespreksvoering en het aan de patiënt aanbieden van een ‘werkboekje’ dat dient ter ondersteuning van de afbouw van de benzo’s. Zowel de stopbrief als het werkboekje is geschikt gemaakt voor mensen die moeite hebben met taal. Gedurende het project volgde IVO het proces en vroeg naar de ervaringen van de deelnemende praktijkondersteuners. Op basis hiervan is er een handreiking opgesteld die samen met het werkboekje breed beschikbaar is en waarmee andere huisartspraktijken eenzelfde traject kunnen doorlopen.

Onderzoeksteam
Cas Barendregt en Simone ‘t Hooft (Onderzoeksinstituut IVO (https://ivo.nl/).

Resultaten
• Handreiking – Verminderen van chronisch gebruik van benzodiazepinen
• Werkboekje Succesvol stoppen met benzos 
• Dagboekje benzos minderen
• Stopbrief-voor-laaggeletterden
• Benzomonitor-naam-praktijk

Meer informatie vindt u op onze website AFA – Bruikbare informatie (afa-arnhem.nl).

Nieuws en Agenda