Save the Date! Landelijke actie Zorg om Zorg

Op donderdag 3 november nodigt de Achterstandsfondsen u van harte uit voor hun jaarlijkse actiebijeenkomst Zorg om zorg in Nederland. Centraal staat de vraag: Wat hebben we nodig voor een zorgzaam beleid voor iedereen? En in het bijzonder in de achterstandswijken?

Zij doen dit op basis van een presentatie van het recentelijk door de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek geformuleerde uitgangspunten voor een alternatief beleidskader. De leerstoelgroep deed onderzoek naar wat we kunnen leren van de ervaringen van kwetsbare groepen tijdens de corona crisis.

Er zijn vijf uitgangspunten:
1. Kwetsbaarheid kent vele gezichten; leer deze kennen.
2. Achter noodzaak ligt een oordeel over welke behoeften fundamenteel zijn. Bepaal op democratische/inclusieve manier welke dit zijn.
3. Verantwoordelijkheid vul je samen in; aandacht, solidariteit en actie zijn daarvoor cruciaal.
4. Zingeving is essentieel om betekenis te geven aan (samen)leven; faciliteer dit proces.
5. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend; neem vertrouwen als leidraad voor beleid.

Met deze uitgangspunten kunnen we werken aan een zorgzame en inclusieve samenleving. Tijdens deze actiebijeenkomst gaan de Achterstandsfondsen met huisartsen die werken in achterstandswijken, bestuurders en beleidsmakers binnen de huisartsenzorg, zorgverzekeraars en overige geïnteresseerden in gesprek over hoe we die uitgangspunten vertalen naar een zorgzaam beleid voor en van de huisartsenzorg in de achterstandswijken.

Achtergrond
Mensen in een kwetsbare positie zijn door de corona crisis extra geraakt. Zelf hadden zij geen stem in de beleidsvorming. Beleidsafwegingen waren eenzijdig en vaak niet goed (ethisch) doordacht. Huisartsen in achterstandswijken kwamen zelf in actie om mensen te bereiken en benadrukten nogmaals de noodzaak voor een diverse aanpak voor specifieke groepen. De overheid begon het belang te zien van informatie in toegankelijke en diverse talen en ondersteunde het bereiken van mensen via informele kanalen en inzet van sleutelpersonen.
Ondertussen kan bijna 40 procent van de huishoudens amper rondkomen. We zien steeds meer mensen in een kwetsbare positie. Tijd voor zorgzaam beleid.

Programma en aanmelden
De Achterstandsfondsen maken het volledige programma zo spoedig mogelijk bekend. Aanmelden is alvast mogelijk via deze link. Deelname is kosteloos.
De bijeenkomst is uitsluitend fysiek bij te wonen. Men houdt uiteraard rekening met eventuele corona maatregelen die dan gelden.

Datum: donderdag 3 november 2022
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Utrecht
Aanmelden

Meer weten
• Lees het Onderzoeksrapport ‘Zorgzaam uit de crisis’: Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid – Universiteit voor Humanistiek (uvh.nl)
• Heeft u nu een vraag? Neem contact met de Achterstandsfondsen op via info@achterstandsfondsen.nl

Nieuws en Agenda