Uitbreiding achterstandspostcodes AFA per 1 januari 2022

Voor alle regionale achterstandsfondsen in het land zijn er (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2022 nieuwe achterstandspostcodes bij gekomen. Dit betekent voor Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) dat er nieuwe postcodes bij zijn gekomen. Zie hiervoor Achterstandsgebieden AFA vanaf 2022.

Vektis heeft hiervoor een nieuw overzicht aangeleverd. Vervolgens heeft de LHV een overzicht gemaakt van de indeling van de extra postcodes per regionaal achterstandsfonds.
Deze uitbreiding komt voort uit gesprekken die de afgelopen jaren zijn gevoerd tussen de LHV en de NZa.

Tijdens deze gesprekken zijn een aantal problemen aangekaart binnen de postcode systematiek, wat leidt tot een onderbesteding van het bedrag dat via achterstandspostcodes gedeclareerd wordt. Er spelen twee zaken die door de uitbreiding van de achterstandspostcodes in 2019 zijn vergroot:

  1. Bij de vaststelling van de achterstandspostcodes wordt gerekend met het aantal inwoners op een postcode (CBS). De zorgverzekeraar rekent met ingeschreven verzekerden. Hierdoor ontstaat een verschil van 100.000 patiënten.
  2. Door afwijkende administratie tussen huisartspraktijken en zorgverzekeraars worden declaraties van het opslagtarief afgewezen of niet ontvangen. Zorgverzekeraars hanteren het BRP (Basisregistratie personen). Het gaat hier om 140.000 patiënten. Vermenigvuldigd met het opslagtarief gaat dit om € 5,1 miljoen per jaar. Daarmee is de afgelopen drie jaren € 15 miljoen minder rechtstreeks naar huisartsenpraktijken in achterstandswijken gegaan.

Voor punt 2 is nog geen oplossing gevonden. De NZa gaat met aanbieders en verzekeraars hier verder naar op zoek. Voor punt 1 is nu met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 de lijst met achterstandspostcodes uitgebreid. De postcodelijst is op basis van de bestaande systematiek met 7,3% inwoners uitgebreid. Hierdoor is het aantal ingeschreven verzekerden waarvoor de opslag in rekening gebracht kan worden op ongeveer 1,5 miljoen patiënten uitgekomen.

Concreet betekent dit voor AFA dat de postcodelijst is uitgebreid, het merendeel bij al bekende gebieden/wijken/gemeenten en huisartspraktijken.
Er is één plaats toegevoegd, te weten Lobith (gemeente Rijnwaarden). Vanuit AFA zal er contact worden opgenomen met de betreffende huisartspraktijk om alle mogelijkheden van AFA toe te lichten. Mochten andere praktijken hier ook (nogmaals) behoefte aan hebben, dan horen wij dit graag per mail. Ons mailadres is info@afa-arnhem.nl.

Nieuws en Agenda