Uitnodiging Conferentie Goede Voorbeelden Achterstandswijken 2021

Hierbij ontvang je het definitieve programma van de online Goede Voorbeelden bijeenkomst op donderdag 25 november van 17.00 – 18.00 uur. Het is de derde sessie in een reeks van vier die de Achterstandsfondsen organiseren voor huisartsen, praktijkmedewerkers en de betrokkenen van de achterstandsfondsen. Het thema dit jaar is de samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein. We nodigen je van harte uit hierbij online aanwezig te zijn.

In een uur heb je de kans je te laten informeren over vier projecten. Doel van de sessie is het uitwisselen van resultaten en ervaringen bij de implementatie van deze goede voorbeelden. Een ervaringsdeskundige vertelt in het kort over de ins & outs van het project en er is tijd om vragen te stellen. Volg alle presentaties of sluit aan bij het project waarin jij geïnteresseerd bent.

Dit is het programma:

1.       Sleutelpersonen gezondheid in de huisartsenpraktijk (Limburg) (17.00 – 17.15 uur)

Statushouders in Nederland worden niet begeleid in de medische gezondheidszorg. Door taalbarrière, culturele verschillen en gebrekkige kennis van het Nederlandse zorgstelsel stagneert goede zorgverlening aan deze patiëntengroep met als gevolg een suboptimale behandeling waardoor de kwaal verergert. Het is belangrijk dat statushouders goed geïnformeerd zijn, zodat de zorg beter aansluit op de hulpvraag. Sleutelpersonen gezondheid spelen daarin een centrale rol. Zij hebben een migratieachtergrond en bieden ondersteuning aan statushouders bij praktische obstakels en helpen voor een beter begrip door culturele verschillen te overbruggen. Hoe is dit georganiseerd in de huisartsenpraktijk?

2.       Terecht Limburg, huisartsen ondersteunen kwetsbare groepen zoals illegalen, daklozen, ex-gedetineerden (Limburg) (17.15 – 17.30 uur)

Dit project heeft tot doel de toegankelijkheid van zorg en sociale voorzieningen voor kwetsbare groepen zoals illegalen, daklozen en ex-gedetineerden te verbeteren. Huisartspraktijken worden vaak geconfronteerd met allerlei hindernissen om deze patiëntengroep doorverwezen te krijgen omdat zij vaak niet in de bestaande zorgpaden passen. De afgelopen anderhalf jaar is specifieke kennis vergaard over de problematiek en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met diverse betrokken partijen, onder wie de gemeente, de GGZ en de zorgverzekeraar. Wat kun jij hiervan leren?

3.       Mentale gezondheid bij migranten (Nijmegen) (17.30 – 17.45 uur)

Dit bijzondere project is gericht op zowel patiënten met een migratieachtergrond als huisartsen en hun praktijkmedewerkers. Door middel van groepsbijeenkomsten worden bewoners met een migratieachtergrond ondersteund om hen mentaal gezonder en weerbaarder te maken. Tegelijkertijd worden huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes geschoold in cultuursensitief werken. Wat zijn de succesfactoren van dit project?

4.       Psychosociaal risicomanagement voor POH-GGZ ‘Welzijn’ (Twente) (17.45 – 18.00 uur) (onder voorbehoud)

Met dit psychosociaal interventieprogramma heeft de POH-GGZ een mooie tool in handen om patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en multiproblematiek integraal en structureel te verwijzen naar het behandelaanbod van de sociale kaart. In het zogenaamde Service Consult brengt de POH GGZ de psychosociale hulpvraag van de patiënt in kaart, legt contact met het sociaal domein en structureert de zorg. Hoe gaat dat in zijn werk en wat levert het op?

Schrijf je in via deze aanmeldlink.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Irma Huizer of Leontien Sierts via info@achterstandsfondsen.nl.

PS: de vierde en laatste Goede Voorbeelden bijeenkomst over dit thema vindt plaats op 18 januari 2022 van 17.00 tot 18.00 uur. Noteer de datum vast in je agenda.

Nieuws en Agenda