Welke subsidie-mogelijkheden zijn er bij Arnhems Fonds Achterstandswijken

Waarvoor kun je als huisartspraktijk subsidie aanvragen bij het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)?

Op deze vraag willen wij je graag antwoord geven met als doel te inspireren. Hiervoor zullen wij, iedere keer nadat het Stichtingsbestuur AFA bij elkaar is geweest, een vaste rubriek hieraan wijden. Deze is terug te vinden op onze website onder het kopje “Nieuws”.

In deze rubriek zullen wij 3x per jaar de ingediende aanvragen de revue laten passeren. Dit gebeurd door vermelding van de soorten aanvragen en de motivatie voor toekenning of afkeur van de subsidie. Gedurende het jaar zullen wij de ingediende aanvragen in een afzonderlijk overzicht voor je bijhouden. In dit overzicht kun je in 1 oogopslag zien waarvoor wel/geen subsidie is verleend door AFA.

Met het bovenstaande hopen wij dat je geïnspireerd raakt om ook aanvragen bij AFA in te dienen.

Wij hebben ervoor gekozen om deze 1e keer in het overzicht alle goedgekeurde aanvragen in 2021 te vermelden. Vanaf volgend jaar staan alleen de aanvragen, die per vergadering zijn ingediend, in het overzicht.

Aangevraagde en goedgekeurde subsidies AFA 2021

Voor alle goedgekeurde aanvragen bij het Stichtingsbestuur in 2021 klik hier.  

Wil je nog meer inspiratie?

Alle aanvragen waarvoor subsidie vanuit AFA is verleend van de afgelopen jaren vind je in dit overzicht.

Nieuws en Agenda