Welke subsidiemogelijkheden zijn er bij Arnhems Fonds Achterstandswijken

Waarvoor kun je als huisartspraktijk subsidie aanvragen bij het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)?

Op deze vraag willen wij u graag antwoord geven met als doel te inspireren. Hiervoor besteden wij, iedere keer nadat het Stichtingsbestuur AFA bij elkaar is geweest, een vaste rubriek aan. Deze is terug vinden op onze website onder het kopje “Nieuws”.

In deze rubriek laten wij 3x per jaar de ingediende aanvragen de revue passeren. Dit gebeurd door vermelding van de soorten aanvragen en de motivatie voor de toekenning of afkeur van de subsidie. Gedurende het jaar houden wij de ingediende aanvragen in een overzicht bij. In dit overzicht kunt u in 1 oogopslag zien waarvoor er wel/geen subsidie is verleend door AFA.

Met het bovenstaande hopen wij dat u geïnspireerd raakt om ook aanvragen bij AFA in te dienen.

Aangevraagde en goedgekeurde subsidies AFA 2022
Voor alle goedgekeurde aanvragen bij het Stichtingsbestuur in 2022 klik hier.

Wilt u nog meer inspiratie?
Alle aanvragen waarvoor subsidie vanuit AFA is verleend van de afgelopen jaren vindt u in dit overzicht.

Nieuws en Agenda