Scholing Onze Huisartsen m.b.t. afbouw benzodiazepinen 18 juni 2024

Nog te vaak worden benzodiazepinen langdurig gebruikt als slaapmiddel, in plaats van tijdelijk. Dit is niet in lijn met de NHG ‘slaapstoornissen en slaapmiddelen’. Stoppen met gebruik is niet altijd eenvoudig. Er kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals slechter en onrustiger slapen.

In de scholing “Motiverende Gespreksvoering bij afbouw benzodiazepinen” van Onze Huisartsen worden POH’s getraind in gespreksvoering bij deze doelgroep. De gesprekstechniek wordt vervolgens direct ingezet, samen met een stapsgewijze aanpak van afbouw van de benzodiazepinen. Door deelname aan deze scholing maakt de huisartspraktijk de keuze voor aanpak hiervan. Er wordt gewerkt met praktische tools als de stopbrief en een voor de patiënt te gebruiken informatie/werkboekje.

De stapsgewijze opzet verhoogt het bewustzijn bij de huisarts en de slagvaardigheid van de POH en draagt bij aan succes voor de patiënt.

De kosten van deze scholing worden vergoed door Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken.

Voor meer informatie en aanmelding, zie Opleidingsaanbod | Onze Huisartsen

Nieuws en Agenda
Onze huisartsen