E-learning Onze Huisartsen m.b.t. LVB in de huisartsenpraktijk

In de huisartsenpraktijk ziet men een toenemend aantal patiënten met een verstandelijke beperking. Deze groep krijgt niet altijd de juiste zorg en valt regelmatig tussen wal en schip.

Deze e-learning heeft tot doel de alertheid op LVB in de huisartsenpraktijk te vergroten en de weg te wijzen in het identificeren van deze patiënten. Tevens ziet u filmpjes over de SCIL, de gespreksvoering en de samenwerking met lokale partners.

Voor meer informatie en aanmelding, zie  https://www.onzehuisartsen.nl/academie/scholing/e-learning-h-erkennen-van-een-laag-iq-bij-patienten-in-de-huisartsenpraktijk-966/?utm_source=newsalert&utm_medium=email&utm_campaign=newsalert_mailing_310&utm_term=lang_nl&utm_content=news-3.

Deze e-learning wordt kosteloos aangeboden door subsidie vanuit Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem e.o..

Nieuws en Agenda
Onze huisartsen