Check gratis of uw praktijkwebsite geschikt is voor laaggeletterden

Is uw website geschikt voor de kwetsbare doelgroepen van uw praktijk? Biedt het begrijpelijke en toegankelijke informatie voor alle mensen? Wilt u gebruikersvriendelijk zijn voor iedereen? Doe nu de gratis quickscan van Leer zelf online en ontdek wat de sterke en zwakke kanten van uw website zijn.

Voor meer informatie, zie https://www.leerzelfonline.nl/quickscan/.

Nieuws en Agenda