Week van Lezen en Schrijven

De Week van Lezen en Schrijven is dit jaar van 8 tot en met 15 september 2024. Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Heel Arnhem leest!’. Taalhuis Arnhem wil graag zoveel mogelijk mensen in Arnhem overtuigen van het belang van lezen en natuurlijk ook aanzetten tot lezen!

Tijdens deze week vragen zij alle organisaties, professionals, bewoners en vrijwilligers om in deze week iets leuks te organiseren waarbij men gaat lezen of waarbij men aandacht vraag voor lezen. Dit mag een extra activiteit zijn, maar men doet ook al mee door een bestaande activiteit te verrijken met een leesactiviteit zoals bijvoorbeeld samen met ouders voorlezen aan kinderen en letterkoekjes bakken of samen met uw team een brief voor inwoners versimpelen met de Lees Simpel app.

Voor meer tips voor activiteiten zie hier.

Nieuws en Agenda