Arnhems Fonds Achterstandswijken

COVID-19

Hieronder staan handige links voor huisartsen (in achterstandswijken) om de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus in begrijpelijke of een andere taal uit te leggen. 

Anderhalvemeterzorg.nl

De site anderhalvemeterzorg.nl is een platform voor en door de zorg met hulpmiddelen in tijden van Covid-19. Het platform is een initiatief van AAG om alle kennis en ervaring die in het land beschikbaar is te bundelen. Hier kun je ideeën halen en ideeën insturen. Want samen weten we meer, samen zijn we sterk!

Corona woordenlijst

Dit is een lijst met moeilijke woorden over het Coronavirus. Van elk woord staat een eenvoudige uitleg. Onder elk moeilijk woord staat een zin waarin het woord wordt gebruikt. Dat noemen wij een voorbeeldzin. Ook van de voorbeeldzin staat een eenvoudige uitleg.

In bijgaande link treft u tevens patiëntinformatie in 19 talen aan met betrekking tot het coronavirus: https://www.openrotterdam.nl/informatie-over-covid-19-in-verschillendetalen/content/item?1155606

GGD GHOR Nederland 

De GGD GHOR Nederland heeft informatie en voorlichtingsmaterialen (in verschillende talen) over Corona opgenomen. Deze materialen zijn ontwikkeld door verschillende organisaties en afgestemd op de richtlijnen van het RIVM en WHO. Geschikt voor asielzoekers, statushouders/andere nieuwkomers, laaggeletterden en mensen met een beperking. Download via GGD/GHOR

Kennisplatform Integratie & Samenleving 

Op deze website vindt u kennis over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Praktische en diepgaande informatie is gebundeld in thema’s, zo ook het thema Coronadossier. De coronacrisis raakt het sociaal domein en heeft invloed op nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. In dit dossier verzamelt KIS informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft.

Mensen met een migratieachtergrond kunnen meer vatbaar zijn voor (de gevolgen van) het coronavirus. Deze handreiking beschrijft reacties op stressfactoren en zet aandachtspunten en aanbevelingen op een rij. Het is bedoeld voor professionals die zich met de psychosociale ondersteuning van migranten bezighouden, zoals huisartsen en praktijkondersteuners, behandelaars en managers in de GGZ en professionals in het sociaal domein die met de doelgroep werken. Zie bijgaande link: https://www.kis.nl/thema/coronadossier.

Er is een telefonische helpdesk ingericht voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden die Arabisch of Tigrinya spreken. De Corona helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. Bij statushouders is er onduidelijkheid over hun werksituatie, de bereikbaarheid van overheidsinstanties zoals de sociale dienst, IND en het COA. Maar ook thuisonderwijs voor hun kinderen roept veel onzekerheid op.

Getrainde vrijwilligers staan mensen vanuit huis te woord in het Arabisch of Tigrinya. 
De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800 en ze hebben een facebook pagina facebook.com/C19helpdesk

Leer zelf online (E-learning voor kwetsbare groepen) 

Begrijpelijke en toegankelijke informatie voor laaggeletterden en mensen met verstandelijke beperking. Op de pagina ‘Begrijpelijke en toegankelijke informatie Coronacrisis’ wordt informatie verzameld gericht op doelgroepen voor wie de reguliere publiekscommunicatie moeilijk te volgen en te duiden is: laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening, dementerenden en jongeren met een achterstand. 

Netwerk voor huisartsen 

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op HAweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken (zie https://haweb.nl/do/login). Deze groep kunt u gebruiken om met elkaar te sparren over COVID-19 kwesties. 

Pharos 

Op de website van Pharos is algemene informatie terug te vinden over het coronavirus. Alles in 12 verschillende talen en met een voorleesfunctie. Zie bijgaande link: https://www.pharos.nl/coronavirus/.

Op https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/ zijn vertalingen te downloaden van informatie over de maatregelen en adviezen van de overheid. Deze informatiekaart is beschikbaar in Nederlands, Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Tevens is op deze pagina een poster in 12 verschillende talen beschikbaar waarop vermeld staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals bijvoorbeeld de handen wassen. U kunt de poster zelf printen en ophangen. Er is ook een mobielvriendelijke versie en diverse vertalingen hiervan beschikbaar.

Daarnaast is er eenvoudige en begrijpelijke informatie over zwangerschap en bevalling tijdens de corona-uitbraak terug te vinden. Een folder met voorleesfunctie, geeft tips en een formulier om een dagschema mee te maken: Corona, thuisblijven en opvoeding. 

Rijksoverheid 

Meer informatie over het Coronavirus, zoals actuele informatie over de maatregelen, kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid.

RIVM 

In onderstaande links treft u informatie aan (o.a. een filmpje) waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd:

https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal/ en https://cedris.nl/nieuws/zo-communiceer-je-begrijpelijk-en-laagdrempelig-over-corona/.

Voor zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis is er over het coronavirus een speciale pagina ingericht op RIVM, te weten https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals.

Onlangs heeft het RIVM ook de website databronnencovid19.nl gelanceerd. Op deze site staat een overzicht van data- en informatiebronnen die gerelateerd zijn aan het nieuwe coronavirus en als gevolg daarvan Covid-19.

Steffie.nl 

In samenwerking met de Rijksoverheid is er door Steffie.nl een speciale website ontwikkeld waar op een eenvoudige manier alles wordt uitgelegd rondom het coronavirus. Met deze website https://corona.steffie.nl/nl/ voorziet Steffie in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking en laaggeletterden.

De website geeft hulp door middel van Steffie. Steffie beantwoordt vragen zoals:

·         Hoe zorg je ervoor dat jij en anderen niet ziek worden?

·         Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt.

Ook komen onderwerpen zoals goed je handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor angstreductie en aan hoe belangrijk het is om te blijven bewegen.

Recentelijk zijn hier een uitleg over quarantaine en vaccineren aan toegevoegd. Hierin legt Steffie eenvoudig uit hoe quarantaine werkt en vertelt ze over het vaccin tegen het coronavirus. 

De informatie op de website https://corona.steffie.nl/nl/ is nu in het Nederlands, Turks, Engels, Pools, Roemeens, Bulgaars en Somalisch. Binnenkort komen daar Arabisch en Tigrinya bij.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform op deze pagina treft u allerlei informatie aan omtrent het Coronavirus (COVID-19), handige websites en vertaalde zelfzorgfolders voor patiënten. 

Nieuws