Rondom het project Meer Tijd Voor de Patiënt zijn afspraken gemaakt met Onze Huisartsen. Hieronder treft u een korte uitleg hiervan aan.

  • Vanuit Arnhems Fonds Achterstandswijken bekostigen wij geen (in company) training positieve gezondheid meer aan huisartspraktijken die direct gelinkt zijn aan het project MTVP. Huisartspraktijken moeten hierin zelf gaan investeren met de bijdrage die ze krijgen voor MVTP. Dit vanwege het feit dat er vanuit AFA uiteraard geen dubbele financiering kan plaatsvinden.
  • De training die wij dit jaar vanuit Arnhems Fonds Achterstandswijken nog wel hebben gefinancierd, zijn trainingen van Visiom B.V. Deze trainingen staan online vermeld in de scholingskalender van Onze Huisartsen. Hierover zijn eerdere afspraken met OH gemaakt in het kader van het project persoonsgerichte zorg. Het doel hier was om huisartsprakijken in aanraking te laten komen met persoonsgerichte zorg/positieve gezondheid. Hier kunnen medewerkers van huisartspraktijken dit jaar dus nog wel kosteloos aan deelnemen.
  • De regeling Lean Management stopt per 1 januari 2024 volledig. Deze zal alsdan ook niet meer terug te vinden zijn op onze website. Huisartspraktijken die al wel graag willen starten met Lean Management én nog niet deelnemen aan MTVP, kunnen nog tot 1 januari a.s. aanspraak maken op de eenmalige vergoeding van € 3.000. Elke aanvraag die hiervoor dit jaar nog bij Arnhems Fonds Achterstandswijken binnen komt, wordt met Onze Huisartsen afgestemd.