https://afa-arnhem.nl
Arnhems Fonds Achterstandswijken

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Het AFA heeft informatie verzameld over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden voor huisartsen en praktijkmedewerkers om zelf aan de slag te gaan met deze thema's. Deze informatie is te vinden op het kennisplatform.

Vertaalde patiëntenfolders

Op het kennisplatform zijn diverse zelfzorgfolders te vinden voor anderstalige patiënten. 

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Voor huisartsenpraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem bestaat de mogelijkheid een projectaanvraag te doen voor een praktijkcheck laaggeletterdheid door HealthImpact. Met behulp van een ervaringsdeskundige wordt bij die praktijkcheck gekeken in hoeverre uw praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben. U krijgt daarna adviezen op het gebied van laaggeletterdheid.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform voor meer informatie over o.a. tolkentelefoon, laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en vertaalde patiëntenfolders.

Nieuws