Arnhems Fonds Achterstandswijken

Over AFA

Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) bestaat sinds 1996 voor ondersteuning van de huisartsenzorg in de Arnhemse achterstandsgebieden. Vanuit dit fonds worden activiteiten en projecten gefinancierd die bijdragen aan de instandhouding en verbetering van de huisartsenzorg in Arnhemse achterstandswijken. Het fonds is onderdeel van het landelijk achterstandsgebiedenbeleid. Dat beleid bestaat uit twee onderdelen: enerzijds een toeslag op het inschrijftarief voor verzekerden uit achterstandsgebieden en de vorming van stedelijke fondsen, van waaruit decentraal activiteiten kunnen worden gefinancierd die (op een blijvende wijze) bijdragen aan vermindering van de werkdruk en aan verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de achterstandsgebieden.

De stedelijke fondsen worden gevuld door afdrachten van de zorgverzekeraars. De hoogte van die afdracht wordt bepaald door het aantal verzekerden in de achterstandsgebieden in die stad. Wat een achterstandsgebied is, wordt elke vier jaar door LHV en ZN vastgesteld op basis van een herijkingsonderzoek door het NIVEL. De laatste herijking is in 2019 ingegaan.

Achterstandsproblematiek komt voor in bredere gebieden dan de landelijk vastgestelde postcodegebieden. Daarom heeft destijds de paritaire commissie AFA besloten dat huisartsen werkzaam in de wijken, die de gemeente Arnhem heeft geïdentificeerd als (potentiële) achterstandswijken, gebruik kunnen maken van het fonds.

Tot voor kort werd het beheer van het fonds uitgevoerd door een paritaire commissie. Het fonds kent nu een andere organisatiestructuur. Daarbij beheert het stichtingsbestuur van AFA, bestaande uit vertegenwoordigers van de Arnhemse huisartsen het fonds. Dit bestuur stelt jaarlijks een jaarplan vast, op grond waarvan activiteiten worden gefinancierd. In het jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten zijn gerealiseerd.

De coördinatie van het fonds is gedelegeerd aan Proscoop evenals de administratie.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform voor meer informatie over o.a. tolkentelefoon, laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en vertaalde patiëntenfolders.

Nieuws

Projecten