Multi Disciplinair Overleg (MDO)

In de achterstandswijken wordt de werkdruk van de huisartsen met name beïnvloed door de veelheid aan problemen bij een patiënt. De complexere patiënten worden besproken in het MDO. De reguliere vergoeding is onvoldoende voor de werkelijke tijd die dit vraagt. Het bijwonen van een MDO en overleg is wel van wezenlijk belang om goede zorg te verstrekken. AFA vergoedt daarom een bedrag voor de huisarts of de POH in de achterstandswijk voor de extra werktijd die gepaard gaat met het bijwonen van een MDO.

Doel

Het doel van deze vergoeding is het verminderen van de werkdruk van de huisartsen en de medewerkers en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.

Spelregels

De vergoeding geldt onder de volgende voorwaarden per huisartsenpraktijk per jaar:

  • Het gesprek wordt voor maximaal één uur door AFA vergoed voor € 85.
  • Per patiënt mag maximaal 2 x per jaar gedeclareerd worden. Op het moment van indienen van de declaratie, mag de datum van het overleg niet ouder zijn dan 12 maanden.
  • Maximaal 25 MDO’s per praktijk per jaar.
  • Doel: deelname aan MDO zodat de consulten het komende jaar korter/minder vaak zullen plaatsvinden.

Werkwijze en declareren MDO

De werkwijze is heel eenvoudig. Vul (direct) na afloop van het MDO het digitale declaratieformulier MDO AFA in. Na ontvangst van het formulier keert het AFA € 85 (HA) per gesprek uit.