Overleg met sociaal domein / wijkgericht werken

Het aandeel tijd dat huisartspraktijken met patiënten met achterstandsproblematiek investeren in overleggen met sociale wijkteams, schuldhulpverleners, jeugdzorg enz. groeit bestendig. Gezien de complexiteit van patiënten en veel voorkomende multi-problematiek in achterstandswijken is een gestructureerde samenwerking met het sociaal domein voor deze groep huisartsen extra belangrijk. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening. Dit betreft dus niet de reguliere patiënt gebonden overleggen. AFA biedt vacatiegeld aan huisartsen, POH ‘ers en praktijkmanagers die deelnemen aan overleggen of bijeenkomsten met als doel de wijkzorg samenwerking in de wijk te verbeteren.

AFA biedt huisartsen, POH ‘ers en praktijkmanagers in achterstandswijken de gelegenheid de uren, die direct besteed worden aan dit overleg, te declareren per uur.

Doel

Opbouw van een zorg- en welzijnsnetwerk rondom de huisartspraktijk in de wijk. Afstemming en samenwerking tussen huisartspraktijken en het sociaal domein verbeteren. Patiënten doelgerichter kunnen doorverwijzen naar welzijn.  

Vorm

In aanmerking voor vergoeding komen de kosten voor onderstaande investeringen:

  • Overleggen van huisarts en/of praktijkmedewerkers met welzijn, sociale wijkteams t.b.v. afstemming en samenwerking.
  • Overleggen met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of met jeugdzorg, maar ook de deelname aan netwerkbijeenkomsten met welzijn in de wijk, zorgmarkten en andere wijkbijeenkomsten enz.

Spelregels

  • De huisartspraktijk maakt voor de declaratie gebruik van het urendeclaratieformulier van AFA en vult alle onderdelen volledig in.
  • Overleg kan niet op andere wijze (bijv. bij de zorgverzekeraar) worden gedeclareerd.
  • Maximaal 20 uur per praktijk per jaar declareren. Op het moment van indienen van de declaratie, mag de datum van het overleg niet ouder zijn dan 12 maanden.

Declareren overleg met sociaal domein/wijkgericht werken

Declareren van het overleg met sociaal domein/wijkgericht werken gaat via het invullen van het declaratieformulier overleg sociaal domein.

Na ontvangst van het formulier keert AFA het betreffende uurtarief uit.