Projecten

Het AFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartspraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken. Het AFA stimuleert dat de knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. De aanvraag dient dan ook (bij voorkeur) afkomstig te zijn van een samenwerkingsverband van huisartspraktijken.

Aanvragen voor financiering kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier inclusief begroting. De aanvragen dienen gericht te zijn op activiteiten gericht op de aanpak van knelpunten gerelateerd aan achterstandsproblematiek: 

 • slechte compliance bij chronische ziekten, inclusief opvolgen leefstijladviezen
 • (complexe) psychosomatische klachten
 • hoge zorgconsumptie patiënten door minder zelfredzaamheid, meer pathologie
 • hoge administratieve druk
 • gedrag patiënten niet in overeenstemming met praktijkorganisatie 

Kijk om een beeld te krijgen welke projecten mogelijk zijn naar de volgende voorbeelden. Uit de evaluatie van deze andere uitgevoerde projecten zijn punten gehaald die relevant kunnen zijn voor andere huisartsenpraktijken.

De coördinator van AFA bekijkt de aanvraag en kan vragen om nadere toelichting van de aanvraag. Het stichtingsbestuur beoordeelt vervolgens de aanvragen op de volgende punten: 

 • is de voorgenomen activiteit gericht op een of meer knelpunten in relatie tot achterstandsproblematiek
 • zijn de te verwachten resultaten van de voorgenomen activiteit reëel
 • is er sprake van een impuls voor verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in achterstandswijken
 • in hoeverre draagt de voorgenomen activiteit bij aan het versterken van de praktijkassistentie als ruggengraat van de huisartsenpraktijk
 • is de aanvraag afkomstig van een samenwerkingsverband van meerdere huisartsen
 • bestaan voor de voorgenomen activiteit andere financieringsmogelijkheden
 • passen de kosten van de voorgenomen activiteit binnen het totaalbudget
 • staan de kosten van de voorgenomen activiteit in verhouding tot de te verwachten resultaten
 • is er (indien van toepassing) structurele financiering van de activiteit na afloop van de financiering door het achterstandsfonds

In de aanvraag kunnen de uren van huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners en praktijkassistentes worden gedeclareerd. Als een project is goedgekeurd, kunnen de kosten na afloop worden gedeclareerd met het declaratieformulier.

Aanvragen projecten

Wilt u een project aanvragen vul dan het aanvraagformulier in. Zie ook de procedure.

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur, graag versturen naar

info@afa-arnhem.nl.