SMS-service

Huisartspraktijken in achterstandswijken hebben vaak te maken met no-show problematiek. Door sms-service vermindert de no-show.

Er kan eenmalig een maximale vergoeding ingediend worden van €1.600 voor het implementeren van een sms-service per licentie (dit kan per praktijk of per groepsprakijk aangevraagd worden). Dit met als doel de no-show te verlagen in de achterstandspraktijken. Deze vergoeding is voor de investering in personeelskosten en voor de aanschafkosten van de service.

Aanvragen vergoeding sms-service

Aanvragen voor deze bijdrage kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief offerte/ factuur. 

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur, graag versturen naar

info@afa-arnhem.nl