Toegankelijkheid

Toegankelijke huisartsenzorg is essentieel voor de grote groep patiënten die moeite heeft om informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse omgang met ziekte en gezondheid.

Om aan te sluiten bij de behoefte van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is het goed om na te gaan hoe gemakkelijk patiënten de weg kunnen vinden binnen een huisartspraktijk, of zij gezondheidsinformatie op begrijpelijke wijze krijgen aangereikt en of zij optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn soms kleine aanpassingen in de huisartspraktijk nodig om de fysieke toegankelijkheid voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen te verbeteren.  

Doel

De toegankelijkheid van de praktijk verbeteren m.b.t. de groep van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en m.b.t. de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Hierdoor worden patiënten geholpen om hun weg te vinden in de zorg en de regie te nemen over hun gezondheid. Tevens blijft het voor de groep van chronisch zieken en kwetsbare ouderen langer en makkelijker mogelijk om zelfstandig naar de huisarts te gaan.

Vorm

In aanmerking voor subsidie komen kosten voor onderstaande investeringen: 

  • Verbeteringen van de bewegwijzering voor laaggeletterden en anderstaligen door het gebruik van heldere taal, pictogrammen, symbolen en/of kleuren;
  • Aanpassen van de digitale toegankelijkheid van de huisartspraktijk door middel van aanpassingen op de website, praktijkfolder, formulieren en/of brieven voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden (eenmalige maximale vergoeding van € 1.600 per normpraktijk);
  • Aanpassen van de telefooncentrale om de toegankelijkheid te vergroten (eenmalige maximale vergoeding van € 1.600 per telefooncentrale);
  • Aanschaf software of applicaties die geschikt zijn voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, anderstaligen, chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen;
  • Aangepaste informatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over de aansluiting op het landelijk Schakelpunt (LSP) of het gebruik van een persoonlijk gezondheidsdossier;
  • Investeringen in eHealth voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals bijv. de aanschaf van een account van Kijksluiter).De abonnementskosten van Kijksluiter worden het eerste jaar volledig vergoed, het tweede jaar voor 50% door AFA. Het derde jaar is weer voor eigen rekening;
  • Andere aanpassingen van de praktijk die voortkomen uit de verbeterplannen van de praktijkchecks laaggeletterdheid, bijv. kleine verbouwingen zoals een gezamenlijk loket met andere zorgdisciplines;
  • Kleine aanpassingen van de praktijk ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid (eenmalig max. € 1.600).

Per jaar mag er maar één keer een aanvraag worden gedaan met betrekking tot toegankelijkheid.

Aanvragen toegankelijkheid

Aanvragen met betrekking tot toegankelijkheid kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier. Dit ingevulde aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur, versturen naar info@afa-arnhem.nl.