Trainingen & Scholingen

Huisartspraktijken in achterstandswijken kunnen, naast de andere vergoedingen, bij het Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken een aanvraag doen voor financiering van een gezamenlijke training of scholing van praktijkmedewerkers. Naast deze trainingen en scholingen, die huisartspraktijken en/of samenwerkingsverbanden zelf organiseren, zijn er ook trainingen en scholingen die op regionaal niveau vanuit het achterstandsfonds worden georganiseerd, veelal in samenwerking met Onze Huisartsen (https://www.onzehuisartsen.nl/). 

Criteria voor financieringsaanvragen van eigen trainingen en scholingen

Hieronder staat beschreven wat de criteria zijn voor het aanvragen van financiering van trainingen en scholingen. Om voor financiering door het achterstandsfonds in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

  • het onderwerp van de scholing of training is gerelateerd aan achterstandsproblematiek;
  • de training of scholing wordt verzorgd door een erkende trainer;
  • in de aanvraag kunnen de volgende kosten voor vergoeding worden opgenomen:
    • kosten trainer (inclusief reiskosten trainer)
    • offerte bijvoegen
    • kosten accommodatie, catering (mits eenvoudig)
  • voor eigen rekening van het samenwerkingsverband zijn de uren huisartsen en praktijkmedewerkers.

N.B: Er is geen maximum voor de vergoeding van de kosten, maar het bestuur van Stichting AFA beoordeelt wel of de opgevoerde kosten reëel zijn.

Aanvragen training of scholing

De aanvraag van de training of scholing kan worden ingediend via het aanvraagformulier vergoedingen AFA.

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/ factuur, graag versturen naar

info@afa-arnhem.nl

Voor meer informatie, zie de Regeling trainingen en scholingen.

Overzicht trainingen en scholingen

Er is een overzicht van vergoedingen AFA waar de afgelopen jaren ervaring mee is opgedaan.

Meer informatie over mogelijkheden voor trainingen over laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen is te vinden via de website van Pharos.

Georganiseerde trainingen en scholingen in samenwerking met Onze Huisartsen

AFA en OH organiseren, op het gebied van achterstandsproblematiek, gezamenlijk scholingen voor huisartsen, POH en doktersassistenten. Deze trainingen en scholingen worden kosteloos aangeboden.

Zie hier voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven.

E-learnings 

Naast bovengenoemde trainingen en scholingen zijn er ook gratis e-learnings waaraan deelgenomen kan worden. Hieronder een overzicht van deze e-learnings:

E-learning Overgewicht en Obesitas

E-learning Stoppen met roken voor professionals (basis)

E-learning Stoppen met roken voor professionals (verdiepend)

E-learning PLEK voor EPA

E-learning Wat is werken met Positieve Gezondheid precies?