https://afa-arnhem.nl
Arnhems Fonds Achterstandswijken

Projecten eerstelijnscentra

Het AFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartsen in de achterstandswijken in de regio Arnhem een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken. Het AFA stimuleert dat de knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. De aanvraag dient dan ook (bij voorkeur) afkomstig te zijn van een samenwerkingsverband van huisartspraktijken. Dat kan ook een Hagro zijn.

Aanvragen voor financiering kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier inclusief begroting. De aanvragen dienen gericht te zijn op activiteiten gericht op de aanpak van knelpunten gerelateerd aan achterstandsproblematiek: 

Kijk om een beeld te krijgen welke projecten mogelijk zijn naar de volgende voorbeelden. Uit de evaluatie van deze andere uitgevoerde projecten zijn punten gehaald die relevant kunnen zijn voor andere huisartsenpraktijken.

Wilt u een project aanvragen vul dan het aanvraagformulier in. Zie ook de toelichting.

De coördinator van AFA bekijkt de aanvraag en kan vragen om nadere toelichting van de aanvraag. Het stichtingsbestuur beoordeelt vervolgens de aanvragen op de volgende punten: 

In de aanvraag kan voor de uren van huisartsen een uurtarief van € 75, van praktijkmanagers € 60, van praktijkondersteuners € 50 en van praktijkassistentes € 30 worden gerekend. Als een project is goedgekeurd, kunnen de kosten na afloop worden gedeclareerd met het declaratieformulier.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform voor meer informatie over o.a. tolkentelefoon, laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en vertaalde patiëntenfolders.

Nieuws