Arnhems Fonds Achterstandswijken

Projecten

Met de projecten van het AFA werken we aan betere zorg voor patiënten in achterstandswijken. Elk jaar zijn er nieuwe projecten waarop wordt ingezet. Er zijn activiteiten die open staan voor alle huisartsenpraktijken in de regio Arnhem, activiteiten voor huisartsenpraktijken in de stad Arnhem, activiteiten alleen voor huisartsenpraktijken in achterstandswijken en projecten die samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken in achterstandswijken zelf in kunnen dienen. 

Activiteiten voor alle huisartsenpraktijken in de regio Arnhem

Tolkentelefoon

Alle huisartsenpraktijken gevestigd in de regio Arnhem kunnen kosteloos een telefonische tolk inzetten via TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland). Hiermee heeft u met 1 telefoontje binnen enkele seconden telefonisch contact met een professionele tolk. U kunt ad-hoc een tolk raadplegen maar u kunt ook een afspraak maken. Zie voor meer informatie het protocol rondom de tolkentelefoon. 

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Het AFA heeft informatie verzameld over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden voor huisartsen en praktijkmedewerkers om zelf aan de slag te gaan met deze thema's. Deze informatie is te vinden op het kennisplatform.

Vertaalde patiëntenfolders

Op het kennisplatform zijn diverse zelfzorgfolders te vinden voor anderstalige patiënten. 

Activiteiten voor huisartsenpraktijken in de stad Arnhem

Verwijswijzerarnhem

Op de website Verwijswijzer Arnhem kunt u informatie vinden over het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen in de gemeente Arnhem en of daarbij de tussenkomst van een huisarts nodig is. Met deze informatie kunnen patiënten zelf hun weg vinden. Voor artsen is meer achtergrondinformatie beschikbaar door inloggegevens in te voeren.  Voor informatie over deze inloggegevens neem contact op met info@afa-arnhem.nl.

Activiteiten voor huisartsenpraktijken in de achterstandswijken regio Arnhem

Zelf projecten aanvragen

Het AFA stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waarmee huisartsen in de achterstandswijken in de regio Arnhem een project kunnen uitvoeren om knelpunten die zij ervaren in hun praktijk aan te pakken. Het AFA stimuleert dat de knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. De aanvraag dient dan ook (bij voorkeur) afkomstig te zijn van een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken. Dat kan ook een Hagro zijn.

Aanvragen voor financiering kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier inclusief begroting. De aanvragen dienen gericht te zijn op activiteiten gericht op de aanpak van knelpunten gerelateerd aan achterstandsproblematiek: 

Kijk om een beeld te krijgen welke projecten mogelijk zijn naar de volgende voorbeelden: Chronische GGZ-patiënten, Diabetes Mellitus en Netwerk Spijkerbroek. Uit de evaluatie van deze andere uitgevoerde projecten zijn punten gehaald, die relevant kunnen zijn voor andere huisartsenpraktijken.

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voor huisartsenpraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem bestaat de mogelijkheid een projectaanvraag te doen voor een praktijkcheck laaggeletterdheid door HealthImpact. Met behulp van een ervaringsdeskundige wordt bij die praktijkcheck gekeken in hoeverre uw praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben. U krijgt daarna adviezen op het gebied van laaggeletterdheid.

Trainingen

Een projectaanvraag kan ook zijn het organiseren van een training of scholing voor de eigen praktijk, zie Regeling trainingen en scholingen. Welke trainingen mogelijk zijn is te vinden in het overzicht. Meer informatie over mogelijkheden voor trainingen over laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen is te vinden in het overzicht van Pharos of via hun website.

Aanvraagformulier

Wilt u een project aanvragen vul dan het aanvraagformulier in. Zie ook de toelichting.

De coördinator van AFA bekijkt de aanvraag en kan vragen om nadere toelichting van de aanvraag. Het stichtingsbestuur beoordeelt vervolgens de aanvragen op de volgende punten: 

In de aanvraag kan voor de uren van huisartsen een uurtarief van € 70, van praktijkondersteuners € 50 en van praktijkassistentes € 30 worden gerekend. Als een project is goedgekeurd, kunnen de kosten na afloop worden gedeclareerd met het declaratieformulier.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform voor meer informatie over o.a. tolkentelefoon, laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en vertaalde patiëntenfolders.

Nieuws