https://afa-arnhem.nl
Arnhems Fonds Achterstandswijken

Tolkentelefoon

Alle huisartspraktijken gevestigd in de regio Arnhem kunnen kosteloos een telefonische tolk inzetten via TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland). Als bij het aanvragen van de tolkentelefoon bij TVcN de klantcode van AFA wordt doorgegeven, gaat de rekening van TVcN rechtstreeks naar AFA. 

Hiermee heeft u met 1 telefoontje binnen enkele seconden telefonisch contact met een professionele tolk. U kunt ad-hoc een tolk raadplegen maar u kunt ook een afspraak maken.

Hieronder volgt in het kort de procedure voor het aanvragen van een ad hoc telefonische tolkdienst. Voor het aanvragen van gereserveerde telefonische tolk of een (ad hoc) conference call zie het volledige protocol.

1.       Bel met TVcN telefoonnummer 088 - 255 52 22

2.       Toets de klantcode 136477 (met #)

3.       Meld het COA-zorgnummer als de patiënt een asielzoeker is en toets vervolgens 1; u wordt doorverbonden naar Concorde, VWS vergoedt de tolkdienst

4.       In alle andere gevallen:

          -  geef de gewenste taal door en evt. voorkeur voor een tolk m/v

          -  geef voorletters en achternaam van de huisarts, de postcode en huisnummer van de praktijk door

5.       TVcN verbindt u door met de gewenste tolk; in de regel is dat binnen 2 minuten

Een alternatieve route is:

1.      Bel met TVcN telefoonnummer 088 - 255 52 22, toets 1

2.      Geef de relatiecode van het Arnhems Fonds Achterstandswijken door, dat is: AFARNHEM

 

Voor vragen over de vergoeding van de tolkentelefoon of over AFA, neem contact via info@afa-arnhem.nl of 055-5058610.

Zie voor meer informatie het schema vergoeding tolkentelefoon en het volledige protocol.

Kennisplatform

Wilt u meer informatie over de thema’s waar AFA zich mee bezig houdt? Ga naar het kennisplatform voor meer informatie over o.a. tolkentelefoon, laaggeletterdheid, gezondheidsvaardigheden en vertaalde patiëntenfolders.

Nieuws