Nieuwsbericht april 2020

Netwerk voor huisartsen

Het netwerk huisartsen in achterstandswijken op HAweb is ingericht voor huisartsen werkzaam in achterstandswijken (zie https://haweb.nl/do/login). Deze groep kunt u gebruiken om met elkaar te sparren over COVID-19 kwesties.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland heeft een overzichtsdocument met voorlichtingsmaterialen (in diverse talen) over het coronavirus, geschikt voor onder meer asielzoekers, statushouders en nieuwkomers. Dit document wordt periodiek geactualiseerd. Zie voor het meest actuele document: https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publiekegezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/29334-corona-informatie-envoorlichtingsmaterialen.

RIVM

Voor zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis is er over het coronavirus een speciale pagina ingericht op RIVM. Een link naar deze pagina treft u hieronder aan: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voorprofessionals?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+ Leven.

Onlangs heeft het RIVM ook de website https://www.databronnencovid19.nl/ gelanceerd. Op deze site staat een overzicht van data- en informatiebronnen die gerelateerd zijn aan het nieuwe coronavirus en als gevolg daarvan Covid-19.

Rijksoverheid

Meer informatie over het coronavirus, zoals actuele informatie over de maatregelen, kunt u terugvinden op de site van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/).

Steffie.nl

In samenwerking met de Rijksoverheid is er door Steffie.nl een speciale website ontwikkeld waar op een eenvoudige manier alles wordt uitgelegd rondom het coronavirus. Met deze website voorziet Steffie in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Zie website: https://corona.steffie.nl/nl/.

Tolkentelefoon

Alle huisartspraktijken gevestigd in de regio Arnhem kunnen kosteloos een telefonische tolk inzetten via TVcN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland). Hiermee heeft u met 1 telefoontje binnen enkele seconden telefonisch contact met een professionele tolk. U kunt ad-hoc een tolk raadplegen, maar u kunt ook een afspraak maken. Meer informatie hierover vindt u op onze website https://afa-arnhem.nl/tolkentelefoon.html Nog even extra onder uw aandacht! Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus biedt TvCN u de mogelijkheid om te bellen via conference- of video call.

Belangrijke links

Om u zo uitgebreid mogelijk te informeren over het coronavirus, zetten wij de links van onze vorige (extra) nieuwsbrief nog even voor u op een rijtje. Deze treft u hieronder aan;

– https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/corona-in-begrijpelijke-taal/

– https://cedris.nl/nieuws/zo-communiceer-je-begrijpelijk-en-laagdrempelig-over-corona/

– https://www.pharos.nl/kennisbank/begrijpelijke-informatie-corona-virus-poster/

– https://www.openrotterdam.nl/informatie-over-covid-19-inverschillendetalen/content/item?1155606.

Nieuws en Agenda