Nieuwsbericht: Laaggeletterdheid

Eén op de zes Nederlanders is laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, is de weg naar de dokter, het ziekenhuis en de apotheek bezaaid met hindernissen. Kunnen lezen is overal nodig. Maar dat niet alleen: wat je leest, moet je ook kunnen begrijpen en toepassen. Veel van deze mensen hebben ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden heb je nodig om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van beslissingen.

Het AFA heeft informatie verzameld over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden voor huisartsen en praktijkmedewerkers om zelf aan de slag te gaan met deze thema’s. Deze informatie is hier terug te vinden. Op het kennisplatform zijn diverse zelfzorgfolders te vinden voor anderstalige patiënten.

Teksten omzetten t.b.v. laaggeletterdheid

Als huisartspraktijk maak je regelmatig gebruik van schriftelijke communicatie richting de patiënt. Deze schriftelijke communicatie middels brieven, tekst op de website, tekst op het wachtkamerscherm of in de vorm van een folder kunnen herschreven worden op laaggeletterdheid. Deze kosten worden volledig vergoedt door AFA. Voor meer informatie: kijk op onze website.

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Voor huisartspraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem bestaat de mogelijkheid een vergoeding aan te vragen voor een praktijkcheck laaggeletterdheid. Met twee organisaties heeft AFA afspraken gemaakt, namelijk;

  • een praktijkcheck laaggeletterdheid door Gewoon geletterd. Gewoon geletterd gaat via een stappenplan de praktijk af. Er wordt gekeken in hoeverre uw praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben. Zo nodig en gewenst kan de website, het foldermateriaal, het wachtkamerscherm, de bewegwijzering worden aangepast in de huisartspraktijk.
  • een praktijkcheck laaggeletterdheid door HealthImpact. Met behulp van een praktijkcheck wordt gekeken in hoeverre uw praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Aan de hand van de bevindingen uit de praktijkcheck krijgt de praktijk adviezen om de (digitale) toegankelijkheid van de praktijk voor laagletterde patiënten te verbeteren.

Bovenstaande trajecten worden voor huisartspraktijken in achterstandswijken volledig vergoedt door AFA.

Aanvragen (praktijkcheck) laaggeletterdheid

Aanvragen voor deze praktijkcheck of projecten met betrekking tot laaggeletterdheid kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur.

Nieuws en Agenda