Laaggeletterdheid

Eén op de zes Nederlanders is laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Voor wie in Nederland niet goed kan lezen en schrijven, is de weg naar de dokter, het ziekenhuis en de apotheek bezaaid met hindernissen. Kunnen lezen is overal nodig. Maar dat niet alleen: wat je leest, moet je ook kunnen begrijpen en toepassen. Veel van deze mensen hebben ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden heb je nodig om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van beslissingen

Het AFA heeft informatie verzameld over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden voor huisartsen en praktijkmedewerkers om zelf aan de slag te gaan met deze thema’s. Deze informatie is onderaan op deze pagina te vinden. Op het kennisplatform zijn diverse zelfzorgfolders te vinden voor anderstalige patiënten.

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Voor huisartspraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem bestaat de mogelijkheid een vergoeding aan te vragen voor:

  • een praktijkcheck laaggeletterdheid door Gewoon geletterd. Gewoon geletterd gaat via een stappenplan de praktijk af. Er wordt gekeken in hoeverre uw praktijk is ingesteld op patiënten die laaggeletterd zijn en/of weinig gezondheidsvaardigheden hebben. Zo nodig en gewenst kan de website, het foldermateriaal, het wachtkamerscherm, de bewegwijzering worden aangepast in de huisartspraktijk.
  • een praktijkcheck laaggeletterdheid door Pharos. Voorafgaand aan de praktijkcheck zal een vragenlijst worden opgestuurd, die wordt ingevuld door de contactpersoon van de praktijk of centrum. De Pharos adviseur brengt samen met één of twee taalambassadeurs bezoek aan de praktijk. Deze ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage door hun persoonlijke verhaal te delen en door aan te geven waar zij tegenaan liepen in de praktijk. Er wordt een verslag opgesteld.

Een praktijkcheck laaggeletterdheid wordt voor huisartspraktijken in achterstandswijken volledig vergoed door AFA.

Aanvragen (praktijkcheck) laaggeletterdheid

Aanvragen voor deze praktijkcheck of projecten met betrekking tot laaggeletterdheid kunnen gedaan worden middels het aanvraagformulier.

Ingevuld aanvraagformulier, inclusief offerte/factuur, graag versturen naar
info@afa-arnhem.nl.

Teksten omzetten ten behoeve van laaggeletterdheid

Als huisartspraktijk maak je regelmatig gebruik van schriftelijke communicatie richting de patiënt. Deze schriftelijke communicatie middels brieven, tekst op de website, tekst op het wachtkamerscherm of in de vorm van een folder kunnen herschreven worden op laaggeletterdheid.

De kosten voor het herschrijven van deze teksten worden volledig vergoed door AFA.

Hieronder staan organisaties/ websites die hiervoor te benaderen zijn: 

De huisartspraktijk mag uiteraard ook zelf een gespecialiseerde organisatie hiervoor benaderen.

Informatie en handige links & websites

Hieronder vindt u informatie over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.

Het Taalhuis

Voor patiënten met een leervraag op het gebied van taal, digitaal, rekenen of de computer zijn er verschillende scholingsmogelijkheden waar men dat (beter) kan leren.

Deze mensen kunt u doorverwijzen naar het Taalhuis.

Het Taalhuis helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen in Nederland. Bij het Taalhuizen heeft men een goed overzicht van al het educatie aanbod in de stad of regio. Zij adviseren en bemiddelen mensen naar een passende leerplek. De meeste cursussen zijn gratis voor deelnemers en worden gefinancierd door de gemeente. Taalhuizen en huisartsenpraktijken werken ook vaak samen om bijvoorbeeld een cursus gezondheidsvaardigheden te organiseren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Taalhuis in uw regio.

Contactgegevens van Taalhuizen in de regio Midden-Gelderland

Regio Liemers
Regio Arnhem
Regio Veluwezoom
Regio Overbetuwe/Lingewaard

Pharos

LHV

Stichting Lezen & Schrijven

Communiceren