Update bordspel PG (laatste oproep!)

In een eerder nieuwsbericht brachten wij u al op de hoogte van de ontwikkeling van een bordspel Positieve Gezondheid waarvoor het AFA subsidie heeft gegeven. Dit spel richt zich vooral op een eerste kennismaking en bewustwording van de thema’s van Positieve Gezondheid. Het is juist een voorloper op het spinnenweb. Men gaat dus niet met het spinnenweb werken. Voor meer informatie over het doel, doelgroep en werkwijze van deze spelontwikkeling, bekijk hier de factsheets. Testresultaten, ervaringen en leuke foto’s van het spel kunt u lezen in het nieuwsbericht van Zorgbelang Inclusief, te weten https://mailchi.mp/a55894c2ff7f/positieve-gezondheid-mei-2022.  

Oproep: deelname POH en Huisartsen tijdens de testfase

Inmiddels is de laatste testfase ingegaan en is Zorgbelang Inclusief nog op zoek naar POH’s en huisartsen die een bijdrage willen leveren aan deze laatste testfase. Zij hebben hiervoor nog een testbijeenkomst in Arnhem gepland, te weten:

– vrijdag 10 juni 2022 van 10.00 – 12.30 uur.

Aanmelden kan via dit formulier: https://forms.gle/WbvYiFTsQVhVAHBXA. Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar vanuit AFA (€ 55 voor POH en € 80 voor HA). 

Als u als POH medewerker belangstelling heeft om de specifieke 1 op 1 versie te leren kennen en deze toe zou willen passen in de praktijk, dan is dit ook mogelijk. Dat hoeft niet op 10 juni a.s. Een afspraak hiervoor maakt u door rechtstreeks te bellen of te mailen met Ellen Spanjers. Telefoonnummer 06 – 51718783 of mail: ellenspanjers@zorgbelanginclusief.nl.

Nieuws en Agenda