Verminderen van chronisch gebruik van benzodiazepinen

Handreiking voor huisartsenpraktijken en poh-ggz

Elke huisartsenpraktijk kent patiënten die chronisch benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) gebruiken. In veel gevallen een onwenselijke situatie die de kans op vallen vergroot en het cognitief functioneren van patiënten vermindert, zonder dat het nog een positief effect heeft op de oorspronkelijk klachten.

In deze handreiking ‘Verminderen van chronisch gebruik van benzodiazepinen (Pdf) worden POH’s (ggz of somatiek) stap voor stap meegenomen om op een projectmatige manier een selectie van patiënten te benaderen en deze te ondersteunen bij het minderen of stoppen met hun gebruik van benzodiazepinen.

Gebruik de handreiking in combinatie met de volgende hulpmiddelen:

1. Voorbeeld stopbrief voor laaggeletterden (Word-doc) voor mensen die niet zo goed kunnen lezen

2. Werkboekje ‘Succesvol stoppen met uw slaap- of kalmeringsmiddel’ (Pdf) een (printbaar) werkboekje in eenvoudige taal waarmee patiënten zelf aan de slag kunnen

3. Dagboekje ‘Succesvol stoppen met slaap- of kalmeringsmiddel’ (Pdf) een (printbaar) dagboekje om het gebruik bij te houden

4. Spreadsheet Benzomonitor (Excel) om het patiëntencontact te monitoren

Kennisplatform
Verminderen benzodiazepinen