Wachtkamerfilmpjes

AFA vergoedt de kosten voor het ontwikkelen van filmpjes, zoals bijvoorbeeld een wachtkamerfilmpje voor het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Wist u dat 2,5 miljoen mensen in Nederland een probleem heeft met lezen, schrijven en /of rekenen? In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Een grote kans dus dat u laaggeletterden patiënten in uw praktijk heeft. Veel mensen die het betreft hebben een drempel het te melden aan de huisarts. Om deze drempel te verlagen en het bespreekbaar te maken en te laten zien dat de huisarts hier begrip voor heeft en de patiënt er graag bij helpt, is een filmpje voor op het wachtkamerscherm ontwikkeld.

UFA (Utrechts Fonds Achterstandswijken) heeft een wachtkamerfilmpje ontwikkeld die laaggeletterdheid bespreekbaar kan maken in de spreekkamer.

Kijk hier om het wachtkamerfilmpje laaggeletterdheid te downloaden 

Er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden of tonen van het filmpje. Mocht u interesse hebben in het filmpje dan kunt u dit laten weten via e-mail: info@afa-arnhem.nl Dan ontvangt u vervolgens de link om het filmpje te downloaden.

Wachtkamerscherm content

Het wachtkamerscherm in de huisartsenpraktijk is een goed kanaal om patiënten te informeren over de belangrijkste praktijkinformatie, leefstijladviezen en de meest voorkomende ziekten en aandoeningen.

Om praktijken te ondersteunen bij de keuze voor wachtkamer content heeft de Stichting FHA (Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden) toegankelijke wachtkamerfilms in een overzicht bij elkaar gezet. Een manier om de content van het scherm gestalte te geven is om content gedurende het jaar te relateren aan een kalender van belangrijke onderwerpen die in de huisartsenpraktijk spelen.

Voorbeeld kalender wachtkamerscherm content

Daarnaast is hieronder een voorbeeld toegevoegd van de content van een wachtkamer van huisartsenpraktijk Dovenetel uit Arnhem-Zuid, waarbij specifiek rekening is gehouden met laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Voorbeeld wachtkamerscherm Huisartsenpraktijk Dovenetel Arnhem-Zuid

Voorbeelden wachtkamerfilmpjes Stichting FHA

Mocht u interesse hebben om contact op te nemen met de ontwikkelaars van bovenstaand voorbeeld, dan kunt u de contactgegevens bij AFA opvragen via

info@afa-arnhem.nl