Aangevraagde subsidiemogelijkheden bij Stichtingsbestuur

Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van november 2021 zouden wij een vaste rubriek opnemen m.b.t. de aangevraagde subsidiemogelijkheden bij het Stichtingsbestuur van Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA). Dit met als doel u te inspireren om aanvragen bij ons in te dienen.

Op donderdag 17 februari jl. is het bestuur bij elkaar geweest en heeft zij de ingediende aanvragen behandeld. In dit overzicht kunt u zien welke aanvragen er zijn geweest, of deze goed- of afgekeurd zijn en wat de motivatie hiervoor was.

Daarnaast maken inmiddels al veel huisartspraktijken gebruik van de diverse uurgesprekken. Meer informatie hierover treft u hier aan: uurgesprekMDO en overleg sociaal domein/wijkgericht werken.  

Aanvragen subsidies AFA

De volgende vergadering van het Stichtingsbestuur AFA vindt plaats op donderdag 12 mei 2022.

Mocht u een aanvraag hiervoor in willen dienen, dan verzoeken wij u om de aanvraag uiterlijk 28 april a.s. aan ons te mailen. Het aanvraagformulier vergoedingen vindt u hier.

Nieuws en Agenda